Zoek in de site...

Doelstelling en eindtermen

Beschrijving van de opleiding

Onder de koepel ‘Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen’ bieden we de tweejarige masteropleidingen Geschiedenis, Filosofie, Godsdienst en Levensbeschouwing (hierna: Levensbeschouwing), Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen, Aardrijkskunde en Kunstgeschiedenis/Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) aan. Met elk van deze opleidingen verwerf je een eerstegraads lesbevoegdheid in combinatie met een vakinhoudelijke masteropleiding. Je volgt dus een geïntegreerde educatieve masteropleiding, waarin je zowel je wetenschappelijke als je didactische en pedagogische competenties ontwikkelt. De master is een samenwerkingsverband tussen de Faculteit der Letteren, de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en de Faculteit der Managementwetenschappen, waar zich de vakinhoudelijke expertise bevindt, en de Radboud Docenten Academie, die de eerstegraads lerarenopleidingen verzorgt.

Toekomstperspectief

Na afronding van de tweejarige educatieve master Geschiedenis, Filosofie, Levensbeschouwing, Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen, Aardrijkskunde of Kunstgeschiedenis/CKV beschik je over een eerstegraads lesbevoegdheid. Daarmee kun je lesgeven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs in Nederland, maar ook op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Omdat je je lesbevoegdheid aan de universiteit hebt behaald, heb je goede – en de vereiste - papieren om les te geven in de bovenbouw van het vwo. Aangezien je in deze master de educatieve inhoud en praktijk hebt leren te verbinden met vakinhoudelijke perspectieven, is deze master ook een uitstekende voorbereiding op een baan op het terrein van onderwijsontwikkeling en- beleid.

Website

Actuele informatie over de master is te vinden op https://www.ru.nl/opleidingen/master/educatie-mens-maatschappijwetenschappen-2/

Opleidings/specialisatiecoördinator

In deze master heeft iedere specialisatie een eigen coördinator. Voor Geschiedenis is dat dr. Harm Kaal: h.kaal@let.ru.nl, voor Filosofie en Levensbeschouwing is dat dr. Willem van der Kuijlen: w.vanderkuijlen@ftr.ru.nl, voor Kunstgeschiedenis/CKV is dat dr. Edwin van Meerkerk (e.vanmeerkerk@let.ru.nl), voor Aardrijkskunde is dat dr. Henk-Jan Kooij (henk-jan.kooij@ru.nl), voor Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen is dat dr. Katerina Manevska (katerina.manevska@ru.nl). Dr. Harmen Schaap (h.schaap@docentenacademie.ru.nl) is opleidingscoördinator vanuit de Radboud Docenten Academie.

MMW eindtermenmatrix