Zoek in de site...

Overzicht programma

Cursuscode

Cursusnaam

RDA-MA2-01

Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs

RDA-MA2-02

Leren en instructie 1: effectieve lessen vanuit meerdere perspectieven

RDA-MA2-03

Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken

RDA-MA2-04

Leren en instructie 2: het leren zichtbaar maken door leraren

RDA-MA2-06

Oriëntatie op de pedagogische professionaliteit van leraren

RDA-MA2-21

Leren en instructie 3: vakdidactische oriëntatie op leermoeilijkheden en instructiestrategieën

RDA-MA2-08

Handelen vanuit pedagogische professionaliteit: creëren van een veilig en krachtig leerklimaat

RDA-MA2-09

Begeleide stage 1

RDA-MA2-10

Begeleide stage 2

RDA-MA2-11

Stage 3/Zelfstandige stage 1

RDA-MA2-12

Stage 4/Zelfstandige stage 2

LET-EDU-MA01

Rode draad 2

LET-EDU-MA03

Rode draad 2 – B2

LET-EDU-MA11

Academische en Professionele Ontwikkeling 1

LET-EDU-MA12

Academische en Professionele Ontwikkeling 2

LET-EDU-MA13

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

RDA-MA2-13

Leren en instructie 4: Denken in het schoolvak

RDA-MA2-16

Teacher Leadership

LET-EDU-MMW04

Masterscriptie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

RDA-MA2-20

Keuze A/Verdiepingsthema 1

RDA-MA2-15

Keuze B/Verdiepingsthema 2

RDA-MA2-17

Keuze C

LET-EDU-GESM02

De constructie van het verleden: filosofie van de geschiedenis en het voortgezet onderwijs

LET-GESM4209

Actualiteitencollege

LET-GESM4108

Publieksgeschiedenis

LET-GESM4139

Onderzoekscollege: Mensen als bezit: slavernij in Nederlands West-Indië

LET-GESM4309

Research Seminar: Curing and curating crises: A transhistorical perspective

LET-GESM4213 Besturen in crisistijd

LET-GESM4141

Big history. Geschiedschrijving in het antropoceen

LET-GESM4142

Voice of the People

LET-EDU-GESM01 Methoden in de mens- en maatschappijwetenschappen en onderwijskunde
FTR-RSMAR100 Comparative Religious Studies
FTR-THMA207 Seminar Religious Studies
FTR-RTMAG100 Ritual Expression
FTR-RSMAR101 Empirical Religious Studies

FTR-THMA101

Seminar Hebrew

FTR-THMA108

Philosophy of Religion

FTR-THMA150-3 History Church and Theology
FTR-RSMAR102

Textual Sources Judaism & Christianity

FTR-RSMAR103

Christian Spirituality

FTR-THMA109 Spirituality and Mysticism in the Modern Age
FTR-THMA150-4 Canon Law
FTR-THMA150-8 Missiology
FTR-THMA104 Biblical Exegesis
FTR-THMA106 History of Church and Theology
FTR-EDU100 Onderwijs in filosofie en levensbeschouwing
FTR-EDU150 Masterscriptie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
FTR-FIMA024 The Good Scientist
FTR-FIMA016 Continentale filosofie 1

FTR-FIMA017

Continentale filosofie 2

FTR-FIMA021

Analytische filosofie 2

MAN-EDU-AK002 Teaching Spatial Theories
MAN-EDU-AK001 Advanced Physical Geography
MAN-MSG054 Economic Geographies: Foundations, Critiques and Alternatives
MAN-MSG047 Globalising Cities and Hinterlands
MAN-MSG053 Geopolitics of Borders
MAN-MSG050 Urban and Cultural Geography
MAN-CIM28 Political & Geography Conflict Resolution
MAN-MSG060 Multiculturalism, Diversity and Space
MAN-MSG058 Intern. Migration, Glob. & Development
MAN-MPL036 Cities, Water and Climate Change
MAN-MPL033 Urban Future Lab
NWI-FC002B Science and Societal Interaction
MAN-MSG050 Preparing the Master’s thesis
MAN-EDU-AK003 Research design
MAN-EDU-MW001 Politicologie & Sociologie: Inleiding Maatschappijwetenschappen
MAN-MPOL049 Sociologie: Political socialization
MAN-MKV011 Politicologie: Changes in World Politics: The rise of the BRIC countries
MAN-EDU-MW002 Politicologie & Sociologie: Methoden van onderzoek
MAN-EDU-MW003 Politicologie & Sociologie: Geïntegreerd masteronderzoek: design
LET-EDU-KGM01 Kerncursus: Overdracht en educatie van kunst en cultuur
LET-KGM530 Verdiepingscursus 1: Medium en Materialiteit
LET-ACWME0004 Verdiepingscursus 2: Creativity and Arts Education
LET-EDU-TCW01 Geesteswetenschappelijke methoden en het onderwijs 1: introductie
LET-EDU-TCW02 Geesteswetenschappelijke methoden en het onderwijs 2: dataverzameling en -analyse
LET-ACWM1505 Cultuursponsoring en mecenaat
LET-ACWM1605 Cultureel ondernemerschap
LET-ACWME0014 Working in the Creative Industries
LET-ACWME0012 Sustainable Creativity
LET-KGM562 Het Transhistorisch Museum
LET-KGM554 Themacollege Kunstgeschiedenis voor 1800
LET-KGM555 Themacollege Kunstgeschiedenis na 1800
LET-KGM561 Kunstmarkt en Kunsthandel
LET-KGM577 Materials and Techniques in Early Netherlandish Painting