Zoek in de site...

Overzicht programma

Aardrijkskunde met EC_def

Jaar 1

Cursustitel Cursuscode EC 1 2 3 4
Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen en één keuzecursus (15 EC)
Teaching Spatial Theories MAN-EDU-AK002 3 X
Advanced Physical Geography MAN-EDU-AK001 6 X
Keuzecursus (6EC), keuze uit:
Economic Geographies: Foundations, Critiques and Alternatives MAN-MSG054 6 X
Globalising Cities and Hinterlands MAN-MSG047 6 X
Geopolitics of Bordering MAN-MSG053 6 X
Urban and Cultural Geography MAN-MSG050 6 X
Political & Geography Conflict Resolution MAN-CIM28 6 X
Multiculturalism, Diversity and Space MAN-MSG060 6 X
Intern. Migration, Glob. & Development MAN-MSG058 6 X
Cities, Water and Climate Change MAN-MPL036 6 X
Urban Future Lab MAN-MPL033 6 X
Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (16 EC in jaar 1)
Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs RDA-MA2-01 3 X (X)1
Leren en instructie 1: effectieve lessen vanuit meerdere perspectieven RDA-MA2-02 2 X
Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken RDA-MA2-03 1 X X
Leren en instructie 2: het leren zichtbaar maken door leraren RDA-MA2-04 2 X
Oriëntatie op de pedagogische professionaliteit van leraren RDA-MA2-06 3 X
Leren en instructie 3: vakdidactische oriëntatie op leermoeilijkheden en instructiestrategieën RDA-MA2-21 3 X
Handelen vanuit pedagogische professionaliteit: creëren van een veilig en krachtig leerklimaat RDA-MA2-08 2 X
Onderzoekslijn: verplichte cursussen (9 EC in jaar 1)
Science and Societal Interaction NWI-FC002B 3 X

Preparing the Master’s thesis

MAN-MSG050

6 X X

Research design

MAN-EDU-AK003

2 X
Stage
Begeleide stage 1 RDA-MA2-09 7 X X
Begeleide stage 2 RDA-MA2-10 7 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling
Academische en Professionele Ontwikkeling 1 LET-EDU-MA11 2 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling 2 LET-EDU-MA12 2 X X
Totaal 60

1Studenten die het verkorte traject A volgen, volgen RDA-MA2-01 in periode 3

Jaar 2

Cursustitel Cursuscode EC 1 2 3 4
Vakinhoudelijke lijn: twee keuzecursusssen (12 EC in jaar twee)
Economic Geographies: Foundations, Critiques and Alternatives MAN-MSG054 6 X
Globalising Cities and Hinterlands MAN-MSG047 6 X
Geopolitics of Borders MAN-MSG053 6 X
Urban and Cultural Geography MAN-MSG051 6 X
Political & Geography Conflict Resolution MAN-CIM28 6 X
Multiculturalism, Diversity and Space MAN-MSG060 6 X
Intern. Migration, Glob. & Development MAN-MSG058 6 X
Cities, Water and Climate Change MAN-MPL036 6 X
Urban Future Lab MAN-MPL033 6 X
Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar 2)
Leren en instructie 4: leren innoveren in het schoolvak RDA-MA2-13 4 X X
Teacher Leadership RDA-MA2-16 4 X X
Verdiepingsthema 1 RDA-MA2-15 1 X
Verdiepingsthema 2 RDA-MA2-20 1 X
Onderzoekslijn: verplichte cursussen (10 ec in jaar 2)
Masteronderzoek N.T.B. 18 X X X X
Stage
Zelfstandige stage 1 RDA-MA2-11 8 X X
Zelfstandige stage 2 RDA-MA2-12 8 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling
Academische en Professionele Ontwikkeling 3 LET-EDU-MA13 2 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling 4 LET-EDU-MA14 2 X X
Totaal 60