Zoek in de site...

Overzicht programma

Cohort 2020-2021

Visualisatie Geschiedenis 20-21 RL

Cohort 2021-2022

Visualisatie Geschiedenis 21-22 RL

Jaar 1

Cursustitel Cursuscode EC 1 2 3 4
Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (15 EC)
De constructie van het verleden: filosofie van de geschiedenis en het voortgezet onderwijs LET-EDU-GESM02 5 X
Actualiteitencollege LET-GESM4209 5 X
Publieksgeschiedenis LET-GESM4108 5 X
Didactische lijn: verplichte cursussen (16 EC in jaar 1)
Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs RDA-MA2-01 3 X X1
Leren en instructie 1: effectieve lessen vanuit meerdere perspectieven RDA-MA2-02 2 X
Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken RDA-MA2-03 1 X X
Leren en instructie 2: het leren zichtbaar maken door leraren RDA-MA2-04 2 X
Oriëntatie op de pedagogische professionaliteit van leraren RDA-MA2-06 3 X
Leren en instructie 3: vakdidactische oriëntatie op leermoeilijkheden en instructiestrategieën RDA-MA2-21 3 X
Handelen vanuit pedagogische professionaliteit: creëren van een veilig en krachtig leerklimaat RDA-MA2-08 2 X
Onderzoekslijn: keuzecursussen2 (10 EC in jaar 1)

Onderzoekscollege/research seminar, keuze uit:

  1. Curing and curating crises: A transhistorical perspective
  2. Besturen in crisistijd
  3. Mensen als bezit: slavernij in Nederlands West-Indië
4. Big history. Geschiedschrijving in het antropoceen


1. LET-GESM4309

2. LET-GESM4213

3. LET-GESM4139

4. LET-GESM4141
10 X X

5. Voice of the People

5.    LET-GESM4142

X X

Methoden in de mens- en maatschappijwetenschappen en onderwijskunde

LET-EDU-GESM01

1 X
Stage
Begeleide stage 1 RDA-MA2-09 7 X X
Begeleide stage 2 RDA-MA2-10 7 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling
Academische en Professionele Ontwikkeling 1 LET-EDU-MA11 2 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling 2 LET-EDU-MA12 2 X X
Totaal 60

1RDA-MA2-01 wordt alleen in periode 3 aangeboden voor de studenten die gekozen hebben voor het verkorte traject A of C.

2Keuze-aanbod wisselt per jaar

Jaar 2

Cursustitel Cursuscode EC 1 2 3 4
Pedagogsch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar 2)
Leren en instructie 4: Denken in het schoolvak RDA-MA2-13 4 X X
Teacher Leadership RDA-MA2-16 4 X X
Keuze B (of C) RDA-MA2-15 (RDA-MA2-17 1 X X
Keuze A RDA-MA2-20 1 X X
Onderzoekslijn: verplichte cursussen
Masterscriptie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen LET-EDU-MMW04 20 X X X X
Onderzoekslijn: keuzecursus (10 ec in jaar 2)

Onderzoekscollege/research seminar, keuze uit:

  1. Curing and curating crises: A transhistorical perspective
  2. Besturen in crisistijd
  3. Mensen als bezit: slavernij in Nederlands West-Indië

4. Big history. Geschiedschrijving in het antropoceen
  1. LET-GESM4309
  2. LET-GESM4213
  3. LET-GESM4139

4. LET-GESM4141

10 X X

5. Voice of the People

5.    LET-GESM4142 X X
Stage
Stage 3 RDA-MA2-11 8 X X
Stage 4 RDA-MA2-12 8 X X
Rode draad
Rode draad 2 LET-EDU-MA01 4 X X X X
Totaal 60