Zoek in de site...

Overzicht programma

Kunstgeschiedenis en CKV met EC

* in het eerste jaar volg je 1 keuzecursus à 5 EC (in periode 1, 2, 3 of 4) en in het tweede jaar volg je 2 keuzecursussen à 5 ec (in periode 1, 2, 3 of 4). Het cursusaanbod verschilt per periode.

Jaar 1

Cursustitel Cursuscode EC 1 2 3 4
Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (15 EC in jaar 1)
Kerncursus: Overdracht en educatie van kunst en cultuur LET-EDU-KGM01 5 X
Verdiepingscursus 1: Medium en Materialiteit LET-KGM530 5 X
Verdiepingscursus 2: Creativity and Arts Education LET-ACWME0004 5 X
Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (16 EC in jaar 1)
Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs RDA-MA2-01 3 X X1
Leren en instructie 1: effectieve lessen vanuit meerdere perspectieven RDA-MA2-02 2 X
Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken RDA-MA2-03 1 X X
Leren en instructie 2: het leren zichtbaar maken door leraren RDA-MA2-04 2 X
Oriëntatie op de pedagogische professionaliteit van leraren RDA-MA2-06 3 X
Leren en instructie 3: vakdidactische oriëntatie op leermoeilijkheden en instructiestrategieën RDA-MA2-21 3 X
Handelen vanuit pedagogische professionaliteit: creëren van een veilig en krachtig leerklimaat RDA-MA2-08 2 X
Onderzoekslijn: twee verplichte cursussen en één keuzecursus (6 + 5 EC in jaar 1)

Geesteswetenschappelijke methoden en het onderwijs 1: introductie

LET-EDU-TCW01 1 X

Geesteswetenschappelijke methoden en het onderwijs 2: dataverzameling en -analyse

LET-EDU-TCW02 5 X X

Keuzecursus (5EC), keuze uit:

Cultuursponsoring en mecenaat

LET-ACWM1505

5 X X

Cultureel ondernemerschap

LET-ACWM1605 5 X

Working in the Creative Industries

LET-ACWME0014 5 X X

Sustainable Creativity

LET-ACWME0012 5 X

Het Transhistorisch Museum

LET-KGM562 5 X

Themacollege Kunstgeschiedenis voor 1800

LET-KGM554 5 X

Themacollege Kunstgeschiedenis na 1800

LET-KGM555 5 X

Kunstmarkt en Kunsthandel

LET-KGM561 5 X

Materials and Techniques in Early Netherlandish Painting

LET-KGM577 5 X
Stage
Begeleide stage 1 RDA-MA2-09 7 X X
Begeleide stage 2 RDA-MA2-10 7 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling
Academische en Professionele Ontwikkeling 1 LET-EDU-MA11 2 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling 2 LET-EDU-MA12 2 X X
Totaal 60

1RDA-MA2-01 wordt in periode 3 aangeboden voor studenten die hebben gekozen voor het verkorte traject A.

Jaar 2

Cursustitel Cursuscode EC 1 2 3 4
Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar 2)
Leren en instructie 4: Denken in het schoolvak RDA-MA2-13 4 X X
Teacher Leadership RDA-MA2-16 4 X X
Verdiepingsthema 1 RDA-MA2-15 1 X
Verdiepingsthema 2 RDA-MA2-20 1 X
Onderzoekslijn: keuzecursus (10 EC in jaar 2)
Keuzecursus (5EC), keuze uit:
Cultuursponsoring en mecenaat LET-ACWM1505 5 X X
Cultureel ondernemerschap LET-ACWM1605 5 X
Working in the Creative Industries LET-ACWME0014 5 X X
Sustainable Creativity LET-ACWME0012 5 X
Het Transhistorisch Museum LET-KGM562 5 X
Themacollege Kunstgeschiedenis voor 1800 LET-KGM551 5 X
Themacollege Kunstgeschiedenis na 1800 LET-KGM552 5 X
Kunstmarkt en Kunsthandel LET-KGM561 5 X
Materials and Techniques in Early Netherlandish Painting LET-KGM577 5 X
Masterscriptie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen LET-EDU-MMW04 20 X X X X
Stage
Zelfstandige stage 1 RDA-MA2-11 8 X X
Zelfstandige stage 2 RDA-MA2-12 8 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling
Academische en Professionele Ontwikkeling 3 LET-EDU-MA13 2 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling 4 LET-EDU-MA14 2 X X
Totaal 60