Zoek in de site...

Overzicht cursussen

Cursuscode

Cursusnaam

RDA-MA2-01

Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs

RDA-MA2-02

Leren en instructie 1: effectieve lessen vanuit meerdere perspectieven

RDA-MA2-03

Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken

RDA-MA2-04

Leren en instructie 2: het leren zichtbaar maken door leraren

RDA-MA2-06

Oriëntatie op de pedagogische professionaliteit van leraren

RDA-MA2-21

Leren en instructie 3: vakdidactische oriëntatie op leermoeilijkheden en instructiestrategieën

RDA-MA2-08

Handelen vanuit pedagogische professionaliteit: creëren van een veilig en krachtig leerklimaat

LET-EDU-TCW01

Geesteswetenschappelijke methoden en het onderwijs 1: introductie

LET-EDU-TCW02

Geesteswetenschappelijke methoden en het onderwijs 2: dataverzameling en -analyse

RDA-MA2-09

Begeleide stage 1

RDA-MA2-10

Begeleide stage 2

RDA-MA2-11

Stage 3/Zelfstandige stage 1

RDA-MA2-12

Stage 4/Zelfstandige stage 2

LET-EDU-MA01

Rode draad 2

LET-EDU-MA03

Rode draad 2 - B2

LET-EDU-MA11

Academische en Professionele Ontwikkeling 1

LET-EDU-MA12

Academische en Professionele Ontwikkeling 2

LET-EDU-MA13

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

RDA-MA2-13

Leren en instructie 4: Denken in het schoolvak

RDA-MA2-16

Teacher Leadership

LET-EDU-TCW05

Masterscriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

RDA-MA2-20

Keuze A/Verdiepingsthema 1

RDA-MA2-15

Keuze B/Verdiepingsthema 2

RDA-MA2-17

Keuze C

LET-EDU-GLTC01

Klassieke traditie

LET-EDU-GLTC02

Expeditie Oudheid

LET-EDU-GLTC03

Specialisatiecollege Grieks

LET-EDU-GLTC04

Specialisatiecollege Latijn

LET-EDU-GESM01

Methoden in de mens- en maatschappijwetenschappen en onderwijskunde

LET-EDU-TCW04

Literaire cultuur: onderwijs en samenleving

LET-EDU-MVTM-01

De taalexpert tussen wetenschap en praktijk

LET-EDU-DTCM04

Deutsch im Diskurs: aktuelle Themen in Sprache und Kultur

LET-EDU-ETCM01

Contemporary Debates

LET-EDU-RTCM01

Culturen in conflict: activisme en beeldvorming in de digitale media

LET-EDU-NTCM02

Communicatieve praktijken in de digitale samenleving

LET-EDU-NTCM03

De Taalcanon

LET-LETKM002

Themacursus Europese Letterkunde

LET-LETKM007

Theorie en Praktijk van de Literaire Kritiek

LET-TWM-ETC403

Topics in Second Language Acquisition

LET-TWM-NTC406

De operationalisatie van taalvaardigheid

LET-TWM-DTC401

Lernersprache

LET-LETKM009

Gek op boeken
LET-ES1204 Interkulturelle Kommunikation
LET-ES1301 Das deutsch-niederländische Verhältnis in Politik und Gesellschaft
LET-TWM-DTC401 Lernersprache Niederländisch-Deutsch
LET-TWM-ETC-406 English for specific Purposes
LET-LETKM012 Narrativity