Zoek in de site...

Overzicht programma

Cohort 2020-2021

Visualisatie Frans_Spaans 20-21 RL

Cohort 2021-2022

Frans en Spaans met EC_def

Jaar 1

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (15 EC)

Literaire cultuur: onderwijs en samenleving

LET-EDU-TCW04

5

X

X

De taalexpert tussen wetenschap en praktijk

LET-EDU-MVTM01

5

X

X

Culturen in conflict: activisme en beeldvorming in de media

LET-EDU-RTCM01

5

X

X

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (5 EC in jaar 1 periode 3/4) uit het aanbod van Masterlanguage

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (16 EC in jaar 1)

Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs

RDA-MA2-01

3

X

(X)1

Leren en instructie 1: effectieve lessen vanuit meerdere perspectieven

RDA-MA2-02

2

X

Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken

RDA-MA2-03

1

X X

Leren en instructie 2: het leren zichtbaar maken door leraren

RDA-MA2-04

2

X

Oriëntatie op de pedagogische professionaliteit van leraren

RDA-MA2-06

3

X

Leren en instructie 3: vakdidactische oriëntatie op leermoeilijkheden en instructiestrategieën

RDA-MA2-21

3

X

Handelen vanuit pedagogische professionaliteit: creëren van een veilig en krachtig leerklimaat

RDA-MA2-08

2

X

Onderzoekslijn

Geesteswetenschappelijke methoden en het onderwijs 1: introductie

LET-EDU-TCW01

1

X

(X)2

Geesteswetenschappelijke methoden en het onderwijs 2: dataverzameling en -analyse

LET-EDU-TCW02

5

X

X

Stage

Begeleide stage 1

RDA-MA2-09

7

X

X

Begeleide stage 2

RDA-MA2-10

7

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling

Academische en Professionele Ontwikkeling 1

LET-EDU-MA11

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 2

LET-EDU-MA12

2

X X

Totaal

60

1Studenten in traject B volgen Visie op het Schoolvak in per. 3.

2Studenten in traject B volgen Geesteswetenschappelijke methoden 1 blended in per. 3.

Jaar 2

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (10 ec in jaar 2 periode 1/2) uit de masters van de Faculteit der Letteren3

10

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar twee)

Leren en instructie 4: Denken in het schoolvak

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

X

Keuze B

RDA-MA2-15

1

X

X

Keuze A of C

RDA-MA2-20 of RDA-MA2-17

1

X

X

Onderzoekslijn

Masterscriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

LET-EDU-TCW05

20

X

X

X

X

Stage

Stage 3

RDA-MA2-11

8

X

X

Stage 4

RDA-MA2-12

8

X

X

Rode draad

Rode draad 2

LET-EDU-MA01

4

X

X

X

X

Totaal

60

3Mits voldaan wordt aan de ingangseisen van de cursus.