Zoek in de site...

Overzicht programma

Cohort 2020-2021

Visualisatie Nederlands 20-21 RL

Cohort 2021-2022

Nederlands met EC_def

Jaar 1

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (15 EC)

Literaire cultuur: onderwijs en samenleving

LET-EDU-TCW04

5

X

X

Communicatieve praktijken in de digitale samenleving

LET-EDU-NTCM02

5

X

De Taalcanon

LET-EDU-NTCM03

5

X

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (5 EC in jaar 1 periode 3/4) uit het aanbod van Masterlanguage

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (16 EC in jaar 1)

Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs

RDA-MA2-01

3

X

(X)1

Leren en instructie 1: effectieve lessen vanuit meerdere perspectieven

RDA-MA2-02

2

X

Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken

RDA-MA2-03

1

X X

Leren en instructie 2: het leren zichtbaar maken door leraren

RDA-MA2-04

2

X

Oriëntatie op de pedagogische professionaliteit van leraren

RDA-MA2-06

3

X

Leren en instructie 3: vakdidactische oriëntatie op leermoeilijkheden en instructiestrategieën

RDA-MA2-21

3

X

Handelen vanuit pedagogische professionaliteit: creëren van een veilig en krachtig leerklimaat

RDA-MA2-08

2

X

Onderzoekslijn

Geesteswetenschappelijke methoden en het onderwijs 1: introductie

LET-EDU-TCW01

1

X

(X)2

Geesteswetenschappelijke methoden en het onderwijs 2: dataverzameling en -analyse

LET-EDU-TCW02

5

X

X

Stage

Begeleide stage 1

RDA-MA2-09

7

X

X

Begeleide stage 2

RDA-MA2-10

7

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling

Academische en Professionele Ontwikkeling 13

LET-EDU-MA11

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 24

LET-EDU-MA12

2

X X

Totaal

60

1 RDA-MA2-01 wordt alleen in periode 3 aangeboden voor de studenten die gekozen hebben voor het verkorte traject A, B of C.

2 LET-EDU-TCW01 wordt alleen in periode 3 (blended) aangeboden voor studenten die gekozen hebben voor het verkorte traject B of C.

3 Studenten in traject B volgen Academische en Professionele Ontwikkeling 3 LET-EDU-MA13 in periode 3 & 4.

4 Studenten in traject B volgen Academische en Professionele Ontwikkeling 3 LET-EDU-MA13 in periode 3 & 4.

Jaar 2

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (10 ec in jaar 2 periode 1/2) uit de masters van de Faculteit der Letteren2

Gek op boeken LET-LETKM009 5 X X

Themacursus Europese Letterkunde

LET-LETKM002 10 X X

Theorie en Praktijk van de Literaire Kritiek

LET-LETKM007 10 X X

De operationalisatie van taalvaardigheid

LET-TWM-NTC406 5 X X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar twee)

Leren en instructie 4: Denken in het schoolvak

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

X

Keuze B

RDA-MA2-15

1

X X

Keuze A of

Keuze C

RDA-MA2-20

RDA-MA2-17

1

X X

Onderzoekslijn

Masterscriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

LET-EDU-TCW05

20

X

X

X

X

Stage

Stage 3

RDA-MA2-11

8

X

X

Stage 4

RDA-MA2-12

8

X

X

Rode draad

Rode draad 25

LET-EDU-MA01

4

X

X

X

X

Totaal

60

5 Studenten in traject B volgen Rode Draad 2 B2: LET-EDU-MA03 in periode 1 & 2.