Zoek in de site...

Overzicht programma

Dit programma kent twee instroommomenten: in september, aan het begin van het academisch jaar, en in februari. Studenten die in februari instromen volgen een licht aangepast programma.

September-instroom

Cursusnaam Cursuscode EC 1 2 3 4
Publieksgeschiedenis LET-GESM4108 5 5
Toegepaste geschiedenis LET-GESM4109 5 5
Keuze uit onderzoekscolleges Keuze * 10 5 5
Erfgoed Studies LET-GESM4104 5 5
Keuze uit projectcolleges 
Geschiedenis en Actualiteit
Keuze ** 10 10
Actualiteitencollege LET-GESM4209 5 5

Masterscriptie Geschiedenis en Actualiteit

LET-GESM4100

20 10 10
Totaal 60 15 15 15 15

* Onderzoekscolleges:
LET-GESM4139 Mensen als bezit: slavernij in Nederlands West-Indië
LET-GESM4141 Big history. Geschiedschrijving in het antropoceen

** Projectcolleges (onder voorbehoud):
LET-GESM4160 Koloniaal erfgoed delen (Katholiek Documentatiecentrum)
LET-GESM4164 Projectcollege: Een exotische verrassing? Het Nederlands-Braziliaanse sociale netwerk in Recife verbeeld
LET-GESM4165 Projectcollege: Alledaagse criminaliteit in oorlogstijd
LET-GESM4166 Projectcollege: Van Elektrum tot E-Currency: moderne betaalmiddelen in historisch perspectief

Desgewenst kan een projectcollege worden vervangen door een individuele stage. Studenten die dit wensen, zoeken op eigen initiatief een stageplek en bijhorend stageproject en treden hierover in overleg met de coördinator: f.meens@let.ru.nl. Zij dienen vervolgens een stagevoorstel in bij Career Service (via Osiris Zaak). Indien het voorstel wordt goedgekeurd, krijgt de student een stagebegeleider toegewezen vanuit de opleiding.

Februari-instroom

Cursusnaam Cursuscode EC 3 4 1 2
Erfgoed Studies LET-GESM4104 5 5

De constructie van het verleden: filosofie van de geschiedenis en het voortgezet onderwijs

LET-EDU-GESM02 5 5
Research Seminar: Voice of the People LET-GESM4142 10 5 5
Individuele masterstage LET-GES-STAGEGA 10 10
Publieksgeschiedenis óf Toegepaste geschiedenis (keuze) LET-GESM4108 of LET-GESM4109 5 5
Keuzevak masteraanbod Faculteit der Letteren Keuze * 5 5

Masterscriptie Geschiedenis en Actualiteit

LET-GESM4100

20 10 10
Totaal 60 15 15 15 15

* Keuzeaanbod:

LET-GESM4107 Leeslijst Geschiedenis en Actualiteit

LET-KGM562 Het transhistorische museum (beperkt aantal plaatsen beschikbaar)


OVERGANGSREGELINGEN

Geschiedenis op bestelling

Studenten die voor 1 september 2021 begonnen met Geschiedenis en Actualiteit volgden in plaats van Toegepaste geschiedenis de cursus Geschiedenis op bestelling. Studenten die deze cursus niet hebben behaald volgen in plaats hiervan de cursus Toegepaste geschiedenis.


Concepten en debatten

Studenten die voor 1 september 2021 begonnen met Geschiedenis en Actualiteit volgden in plaats van Publieksgeschiedenis de cursus Concepten en debatten. Studenten die deze cursus niet hebben behaald volgen in plaats hiervan de cursus Publieksgeschiedenis.