Zoek in de site...

Overzicht programma

Het curriculum van 60 EC bestaat uit de volgende onderdelen:

Cursustitel Code EC 1 2 3 4
A. Verplichte themacursus (10 EC)
Themacursus Literair bedrijf LET-LETKM003 10

X

X
B. Keuze uit het eigen aanbod van het programma (20-30 EC)
Schrijven als een schrijver LET-LETKM001 5 X X
Theorie en praktijk van de literaire kritiek LET-LETKM007 10 X X
Divination and the Mantic Arts: Predicting the Future in Medieval and Early Modern Europe LET-LETKM006 5 X
Gek op boeken. Lezers en verzamelaars van de Middeleeuwen tot nu LET-LETKM009 5 X X
Het Franse literaire prijzencircus LET-LETKM010 5 X X
Mapping Metamodernism: The Reception of Contemporary British Fiction as Modernist LET-LETKM005 5 X
Literatuur vandaag LET-LETKM008 5 X X
Van bron tot publiek LET-LETKM011 5 X X
Atelier LET-LETKM016 5 X X X X
Onderzoeksstage Letterkunde LET-LETKM004 10 X X X X
C. Optionele vrije keuzeruimte (10 EC)

In te vullen met ander onderwijs, bijv. uit Europese letterkunde, het landelijke MasterLanguageprogramma, of verwante opleidingen, bijv. de Educatieve Mastercursussen Literaire cultuur: onderwijs en samenleving (5 EC, periode 1-2; ook voor Duits), code: LET-EDU-TCW04, Contemporary Debates (5 EC, periode 1-2), code: LET-EDU-ETCM01 en Culturen in conflict (5 EC, periode 1-2; ook voor Frans en Spaans), code: LET-EDU-RTCM01.

D. Masterscriptie (20 EC)
Masterscriptie Letterkunde LET-LETKM000 20 X X X X

Uit het eigen aanbod van het programma (B) moeten minstens twee cursussen gekozen worden uit het rijtje: Theorie en praktijk van de literaire kritiek (deze cursus telt als twee cursussen), Divination and the Mantic Arts, Gek op boeken, Het Franse literaire veld, Mapping Metamodernism, Literatuur vandaag en Van bron tot publiek.