Zoek in de site...

Premasters

De premasters zijn bedoeld om studenten zonder het vereiste Bachelor-diploma de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen om aan de Master Linguistics te kunnen deelnemen. Op dit moment worden er drie premasters aangeboden voor Nederlandstalige studenten (C1 niveau):
- Premaster Taal- en Spraakpathologie;
- Premaster Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert;
- Premaster Language Variation and Multilingualism (dit is een nieuw programma dat van start zal gaan in 2022 en in de plaats komt van General Linguistics en Language and Communication Coaching).

We doen ons best om roosteroverlap in deze premasterprogramma’s te voorkomen maar soms is een oplossing op maat vereist.

Premaster 2021-2022 voor de masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie

Onderstaand programma is voor studenten met een vooropleiding HBO-logopedie. Studenten met een andere (academische) vooropleiding, verwant aan het vakgebied, krijgen een premasterprogramma op maat.

Code Cursusnaam ECTS Periode
LET-TWB249 Taalontwikkelings-stoornissen 5 1
LET-NTCB221

Inleiding Psycholinguïstiek

5 1-2
LET-TWB135 Taalanalyse 5 1-2
LET-TWB129 Fonetiek 5 1-2
LET-TWB252 Afasie 5 1-2
LET-TWB201A Statistiek 2 5 2
LET-TWB208 Statistiek 3 5 3
LET-TWB251 Neurolinguïstiek 5 3
LET-TWB253 Akoestische fonetiek 5 3-4
LET-TWB133 Van woord tot zin 5 3-4
LET-TWB250 Spraak, Stem en Gehoor 5 4
LET-TWPM01 Bachelorwerkstuk voor TSP 5 4

*Vaak wordt ook de cursus Statistiek 1 sterk aanbevolen LET-TWB126

Pre-master 2021-2022 voor de masterspecialisatie Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert

Code Cursusnaam* ECTS Periode
LET-ETCENB213 of LET-NTCB224 Van klank tot woord of Fonologie 5 1-2
LET-TWB129 Fonetiek 5 1-2
LET-NTCB221 Inleiding Psycholinguïstiek 5 1-2
LET-TWB116 Semantiek 5 3-4
LET-TWB133 Van woord tot zin 5 3-4
LET-NTCB139 Moedertaalverwerving
LET-TWB243 Sociolinguïstiek 5 1-2
LET-TWB242 Tweedetaal-verwerving: van kindertijd tot volwassenheid 5 3-4
LET-TWB228 Leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal 5 3-4
LET-TWB300A Bachelorwerkstuk 10 1-2-3-4
Voor de resterende 5 ec kan een keuze gemaakt worden uit:
LET-TWB248 Geletterdheid 5 3-4
LET-TWB126 Statistiek 1 (sterk aanbevolen) 5 1
LET-TWB121 Taalkundige Databestanden 5 1-2

Premaster 2021-2022 voor de masterspecialisatie Language Variation and Multilingualism (deze specialisatie vervangt General Linguistics en Language and Communication Coaching per september 2022)

Code Cursusnaam ECTS Periode
LET-ETCENB213 of LET-NTCB224 Van Klank tot Woord of Fonologie 5 1-2
LET-TWB129 Fonetiek 5 1-2
LET-NTCB221 Inleiding Psycholinguïstiek 5 1-2
LET-TWB116 Semantiek 5 3-4
LET-TWB133 Van woord tot zin 5 3-4
LET-NTCB139 Moedertaalverwerving 5 1-2
LET-TWB300A Bachelorwerkstuk 10 3-4
Voor de resterende 20 ec kan een keuze gemaakt worden uit:
LET-TWB126 Statistiek 1 (sterk aanbevolen) 1
LET-TWB121 Taalkundige Databestanden 5 1-2
LET-TWB128 Gebarentaal en dovencultuur 5 2
LET-TWB243 Sociolinguïstiek 5 1-2
LET-TWB242 Tweedetaalverwerving:
van kindertijd tot
volwassenheid
5 3-4
LET-TWB228 Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal 5 3-4
LET-TWB248 Geletterdheid 5 3-4
LET-TWB233 Forensische linguïstiek 5 3-4
LET-TWB251 Neurolinguïstiek 5 3
LET-TWB320 Pragmatiek 5 3