Zoek in de site...

Toelatingseisen en regelingen voor vrijstellingen

Om toegelaten te worden tot de Master Linguistics is een Bachelor-diploma in een taal of in Taalwetenschap vereist. Studenten met een andere achtergrond kunnen worden toegelaten mits hun Bachelor-programma tenminste 30 ec aan taalwetenschappelijke vakken bevat (taalvaardigheidscursussen tellen niet mee), of na afronding van een premaster. Studenten met een relevant Nederlands HBO-diploma (zoals Logopedie, Tolk/vertalen) kunnen worden toegelaten na afronding van een premaster. Studenten die in aanmerking denken te komen voor vrijstellingen, kunnen hiervoor contact opnemen met de examencommissie.