Zoek in de site...

Alternatieve programma’s buitenlandminor

Omdat voor de meeste studenten het buitenlandverblijf niet verplicht is, kun je ervoor kiezen om een van de 11 thematische minoren te volgen in plaats van de buitenlandminor.

Als jij in jouw derde studiejaar jouw bachelor wilt afronden én een semester in het buitenland wilt studeren, dan heb je de volgende opties mocht blijken dat in semester 1 van 2022-2023 het buitenlandverblijf vanwege de COVID-19 pandemie niet door kan gaan:

 1. Je combineert een thematische minor met een buitenlandverblijf in semester 2
  Bij deze optie kies je een thematische minor uit het facultaire aanbod en volg je in het eerste semester de vaste onderdelen van de gekozen thematische minor (themacursus, cursus Wetenschap en Samenleving en de denktank), aangevuld met 10 EC majoronderwijs.
  In het tweede semester studeer je - mits de situatie het toelaat - in het buitenland. Daar volg je voor 20 EC keuzecursussen en schrijf je op afstand je bachelorwerkstuk.
  Let op: Je mag pas met (een individuele invulling van) de denktank starten als je aan de ingangsvoorwaarde voldoet (= afgeronde themacursus). Dat betekent dat je formeel pas begin november zou kunnen starten. Aangezien de denktankcursus (LET-LETMI-DT00) in periode 1 al van start gaat, zal er voor studenten die voor deze optie kiezen een uitzondering gemaakt worden op die regel. Dien daarvoor nog voor de zomervakantie een verzoek in bij de examencommissie.

 1. Je combineert de educatieve minor (sem. 1) met een buitenlandverblijf in semester 2
  Als je getwijfeld hebt tussen de buitenlandminor en de educatieve minor is dit je kans om deze twee te combineren. In het eerste semester volg je onderwijs bij de RDA en in het tweede semester ga je naar het buitenland voor het invullen van de resterende 10 EC keuzeruimte binnen de educatieve minor. Daarnaast volg je in het buitenland voor 10 EC vervangende vakken voor het majoronderwijs dat je in Nijmegen in sem. 1 hebt gemist en schrijf je op afstand het bachelorwerkstuk.
  Let op: De officiële aanmelddeadline voor de educatieve minor ligt op 21 mei 2022 en wordt alleen aangeboden voor studenten Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans, Grieks & Latijn en Geschiedenis.
  Daarnaast is het bij de educatieve minor zo dat je in januari nog stage loopt op een middelbare school. Dat betekent dat deze minor eigenlijk alleen te combineren is met een buitenlandverblijf in semester 2 als je pas rond 1 februari in het buitenland hoeft te zijn.

 2. Je volgt een digitale variant van de buitenlandminor in semester 1 (virtual exchange)
  Bij deze optie blijf je in je thuisland, maar volg je online het onderwijs aan de buitenlandse universiteit (virtual exchange). Of dit voor jou mogelijk is, hangt van de buitenlandse universiteit af. In het eerste semester volg je dan naast het online onderwijs van de buitenlandse universiteit (25 EC) ook de online cursus Study Abroad: Academia and Society van de RU.
  In het tweede semester volg je onderwijs aan de RU en neem je deel aan de Think Tank: Study Abroad, schrijf je je bachelorwerkstuk en volg je nog 10 EC onderwijs.

Belangrijke aandachtspunten

 • Je moet je zelf inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen.
 • Voor studenten IBC geldt dat ze maar 5 EC aan majoronderwijs hebben in het eerste semester.
 • Als je nu al weet dat je langer dan 3 jaar over je studie doet, zijn er meer mogelijkheden. Neem hiervoor – en voor alle andere vragen hieromtrent – contact op met je studieadviseur.