Zoek in de site...

Buitenlandminor: major- of keuzecursus(sen) in semester 2

Terwijl jij in het eerste semester in het buitenland studeert, volgen je studiegenoten in Nijmegen naast hun minorcursussen ook een of twee cursussen van jouw eigen opleiding.*

In onderstaand schema kun je zien of je deze cursussen in het tweede semester moet inhalen of dat je een of meerdere keuzecursussen uit één disciplinair pakket kunt kiezen.

Bacheloropleiding

Gemist onderwijs in semester 1

Gevolgen voor semester 2

ACW & ACS

Visual Culture (5 EC)

City Culture (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

CIW

Crisiscommunicatie
  en webcare
 (5 EC)

Cross-Cultural
  Language Use
 (5 EC)

 • Crisiscommunicatie en webcare (5 EC) dient te worden ingehaald in het 2e semester.
 • Cross-Cultural Language Use English (5 EC) dient te worden vervangen door Praktijkgerichte, communicatieve innovaties (5 EC)

IBC

Cross-Cultural
  Language Use
 (5 EC)

 • Cross-Cultural Language Use (5 EC) dient te worden ingehaald in het 2e semester.

Daarnaast volg je samen met je studiegenoten de cursus Academic and Professional Language Skills (5 EC).

ELC

Research in English Linguistics (5 EC)

Fools and Furies (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

American Studies

Pragmatics in
  in Translation 
(5 EC)

Research Seminar: Politics and Cultures of the Black Freedom Struggle
  (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

DTC

Autor und Werk (5 EC)

Sprachenlernen in Theorie und Praxis (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

Geschiedenis & CEH

-  Themacollege / Thematic seminar (10 EC)

Je kunt het themacollege van 10 EC na toestemming van de examencommissie vervangen door een onderzoekscursus aan een buitenlandse universiteit. In dat geval kies je voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

Heb je in het buitenland geen vervangende cursus gevolgd, haal je het themacollege van 10 EC in het 2e semester in.

GLTC

Interdisciplinair
  werkcollege (5 EC)

Latijnse Letterkunde 3: Lyriek (2,5 EC)

Griekse Letterkunde 3: Hellenistische poëzie (2,5 EC)

 • Interdisciplinair werkcollege dient te worden vervangen door het verzwaarde Werkcollege Grieks en Latijn (5 EC).
 • De twee andere cursussen kunnen na toestemming van de examencommissie door vergelijkbare cursussen Latijn en Grieks uit het buitenland worden vervangen. Als je ze in het buitenland hebt vervangen, kies je in het tweede semester voor 5 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

Volg je in het buitenland geen vergelijkbare cursussen, heb je twee opties:

 1. Je volgt
  (i) de cursus Vroegchristelijk Grieks en Latijn voor 5 EC of
  (ii) stelt een vrij pensum samen voor 5 EC of
  (iii) volgt de helft van de cursus Vroegchristelijk Grieks en Latijn voor 2,5 EC in combinatie met een vrij pensum van 2,5 EC.
  NB: Vrije pensa dienen te worden goedgekeurd door de examencommissie.
 2. Je dient een verzoek in bij de examencommissie om de twee gemiste cursussen uit het eerste semester in het tweede semester met 5 EC aan cursussen Grieks en Latijn van elders te mogen vervangen.

Kunstgeschiedenis

- De tastbare middeleeuwen. Werkgroep en excursie
 (10 EC)

Deze cursus hoeft niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

NTC

Statistiek (5 EC)


Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur  (5 EC)

Beide cursussen dienen te worden vervangen. Dien voorafgaand aan de start van de betreffende vervangende cursussen je voorstel in bij de examencommissie.

RTC Frans i.v.m. buitenlandminor en educatieve minor is het majoronderwijs verschoven naar sem. 2

Tendances actuelles de la recherche (5 EC)
Séminaire de recherche (5 EC)

Deze cursussen, die je ook in je B2 al volgt, zullen elk jaar een ander onderwerp behandelen: je krijgt dus geen herhaling van de cursus uit B2.

RTC Spaans

i.v.m. buitenlandminor en educatieve minor is het majoronderwijs verschoven naar sem. 2

- Historia y cultura de las drogas en el mundo hispánico (5 EC)
- La cultura de los derechos humanos en el mundo hispánico (5 EC)

TW

Pragmatiek (5 EC)

- Stage (5 EC)

Als je naar het buitenland gaat, volg je de Stage op een ander moment in het jaar en volg je ter vervanging van Pragmatiek een van de hieronder genoemde cursussen, waarbij alleen cursussen gekozen mogen worden die niet al eerder zijn gevolgd:

 • Statistiek 3 (5 EC)
 • Spraak, stem, gehoor (5 EC)
 • Leren en onderwijzen van NT2 (5 EC)
 • Geletterdheid (5 EC)
 • Forensische linguïstiek (5 EC)
 • Akoestische fonetiek (5EC)
 • Taalverandering in context (5 EC)
 • Artificial Intelligence in Action (5 EC)

Klik hier om te zien hoe jouw derde jaar er concreet uit zal zien als je voor de buitenlandminor kiest.

*Uitzondering op deze regel is de opleiding Romaanse talen en culturen; daar vindt geen majoronderwijs in het eerste semester plaats.

LET OP: Controleer of alle cursussen op de juiste plek in je SVO staan. Is dat niet het geval, dien dan een verzoek in bij de examencommissie, waarin je aangeeft welke cursus(sen) ter vervanging van het majoronderwijs uit het eerste semester dienen.