Zoek in de site...

Hoe ziet mijn derde jaar eruit als ik kies voor een buitenlandminor?

Studenten Algemene Cultuurwetenschappen, Arts and Culture Studies, Duitse Taal en Cultuur, English language and culture, American Studies & Kunstgeschiedenis

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Education abroad
(25 EC)

Denktank
(10 EC)

Keuzecursussen*
(10 EC)

Study abroad: Academia & Society
(5 EC, online)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

* Keuzecursussen: Je kiest 10 EC aan cursussen uit één van de disciplinaire pakketten. Dien een verzoek in bij de examencommissie (Vervanging), waarin je aangeeft welke cursus(sen) je ter vervanging van het majoronderwijs hebt gevolgd (10 EC).

Studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Education abroad
(25 EC)

Denktank
(10 EC)

Praktijkgerichte, communicatieve innovaties 
(5 EC)

Crisiscommunicatie en webcare
(5 EC)

Study abroad: Academia & Society

(5 EC, online)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Studenten International Business Communication

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Education abroad
(25 EC)

Denktank
(10 EC)

Cross-Cultural Language Use
(5 EC)

Academic and Professional Language Skills
(5 EC)

Study abroad: Academia & Society
(5 EC, online)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Studenten Geschiedenis & Comparative European History

Als je in het buitenland wel een cursus ter vervanging van het themacollege hebt gevolgd:

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Education abroad
(25 EC)

Denktank
(10 EC)

Keuzecursussen*
(10 EC)

Study abroad: Academia & Society
(5 EC, online)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

* Keuzecursussen: Je kiest 10 EC aan cursussen uit één van de disciplinaire pakketten. Dien een verzoek in bij de examencommissie (Vervanging), waarin je aangeeft welke cursus(sen) je ter vervanging van het majoronderwijs hebt gevolgd (10 EC).

Als je in het buitenland geen cursus ter vervanging van het themacollege / thematic seminar hebt gevolgd:

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Education abroad
(25 EC)

Denktank
(10 EC)

Themacollege / Thematic seminar
(10 EC)

Study abroad: Academia & Society
(5 EC, online)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Studenten Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Als je in het buitenland wel vergelijkbare letterkundige cursussen Latijn en Grieks hebt gevolgd ter vervanging van het onderwijs dat in semester 1 in Nijmegen wordt verzorgd:

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Education abroad
(25 EC)

Denktank
(10 EC)

verzwaard Werkcollege Grieks en Latijn: historiografie
(5 EC)

Keuzecursus*
(5 EC)

Study abroad: Academia & Society
(5 EC, online)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

* Keuzecursus: Je kiest 5 EC uit één van de disciplinaire pakketten. Dien een verzoek in bij de examencommissie (Vervanging), waarin je aangeeft welke cursus je ter vervanging van het majoronderwijs hebt gevolgd (5 EC).

Als je in het buitenland geen vergelijkbare letterkundige cursussen Latijn en Grieks hebt gevolgd ter vervanging van het onderwijs dat in semester 1 in Nijmegen wordt verzorgd:

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Education abroad
(25 EC)

Denktank
(10 EC)

verzwaard Werkcollege Grieks en Latijn: historiografie**
(5 EC)

vervanging gemiste letterkundige cursussen*
(5 EC)

Study abroad: Academia & Society
(5 EC, online)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

* Je hebt twee opties:

 1. Je volgt (i) de cursus Vroegchristelijk Grieks en Latijn voor 5 EC of
  (ii) stelt een vrij pensum samen voor 5 EC of
  (iii) volgt de helft van de cursus Vroegchristelijk Grieks en Latijn voor 2,5 EC in combinatie met een vrij pensum van 2,5 EC.
  NB: Vrije pensa dienen te worden goedgekeurd door de examencommissie.
 2. Je dient een verzoek in bij de examencommissie om de twee gemiste cursussen uit het eerste semester in het tweede semester met 5 EC aan cursussen Grieks en Latijn van elders te mogen vervangen.

** Deze cursus, die ook in B2 zit, zal met verschillende (alternerende) onderwerpen worden aangeboden: je krijgt dus geen herhaling van de cursus uit B2.

Studenten Nederlandse Taal en Cultuur

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Education abroad
(25 EC)

Denktank
(10 EC)

Cursus ter vervanging van Statistiek*
(5 EC)

Cursus ter vervanging van Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur*
(5 EC)

Study abroad: Academia & Society
(5 EC, online)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Dien altijd een verzoek in bij de examencommissie (Vervanging), waarin je aangeeft welke cursussen je ter vervanging van het majoronderwijs wilt volgen (10 EC).

Studenten Romaanse Talen en Culturen: Frans

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Education abroad
(25 EC)

Séminaire de recherche*
(5 EC)

Tendances actuelles de la recherche
(5 EC)*

Denktank
(10 EC)

Study abroad: Academia & Society
(5 EC, online)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

*Deze cursussen, die je ook in je B2 al volgt, zullen elk jaar een ander onderwerp behandelen: je krijgt dus geen herhaling van de cursus uit B2.

Studenten Romaanse Talen en Culturen: Spaans

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Education abroad
(25 EC)

Historia y cultura de las drogas en el mundo hispánico 
(5 EC)

La cultura de los derechos humanos en el mundo hispánico
(5 EC)

Denktank
(10 EC)

Study abroad: Academia & Society
(5 EC, online)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Studenten Taalwetenschap

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Education abroad
(25 EC)

Stage 
(5 EC)

Majorkeuzecursus (t.v.v. Pragmatiek)*
(5 EC)

Denktank
(10 EC)

Study abroad: Academia & Society
(5 EC, online)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

* Je volgt de Stage (5 EC) in het tweede semester en volgt ter vervanging van Pragmatiek een van de hieronder genoemde cursussen, waarbij alleen cursussen gekozen mogen worden die niet al eerder zijn gevolgd:

 • Statistiek 3 (5 EC)
 • Spraak, stem, gehoor (5 EC)
 • Leren en onderwijzen van NT2 (5 EC)
 • Geletterdheid (5 EC)
 • Forensische linguïstiek (5 EC)
 • Akoestische fonetiek (5EC)
 • Taalverandering in context (5 EC)
 • Artificial Intelligence in Action (5 EC)

Dien een verzoek in bij de examencommissie (Vervanging), waarin je aangeeft welke majorkeuzecursus je ter vervanging van Pragmatiek hebt gevolgd als deze niet automatisch juist in je SVO staat.