Zoek in de site...

Disciplinair pakket Franse Taal en Cultuur (French)

Betrokken opleiding: Romaanse talen en culturen
Minorcoördinator: prof. dr. H. Jacobs
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen:

VWO Frans

Periode: 1-4

Inhoud

De hieronder genoemde cursussen bieden een intensieve training in de taalvaardigheid Frans en een grondige kennismaking met de cultuur, geschiedenis en literatuur van de Franstalige wereld. Bijna alle cursussen worden in het Frans gedoceerd, maar een heel aantal cursussen kun je ook als luistertaalcursus volgen. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Frans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Frans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursussen de opdrachten, presentaties, mondelingen, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Frans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van de betreffende cursus. Klik hier voor een zelftest Frans.

Kies je voor dit disciplinaire pakket, kies dan voor 20 EC cursussen uit de onderstaande lijst.

Franse taal en cultuur

Code

Cursus

Luistertaal

Periode

Aantal EC

LET-RTCBF113

Compétences langagières 1

1

5

LET-RTCBF107

La France au XXIe siècle

X

1&2

5

LET-RTCBF118

Cinéma et identité dans le monde francophone

X

1&2

5

LET-RTCBF111

Langue, culture et société

X

1&2

5

LET-RTCBF210

Littérature et révolution (XVIIe-XIXe siècles)

X

1&2

5

LET-RTCBF105

Histoire de la culture française 1

X

1&2

5

LET-LET200

De academicus voor de klas

1&2

5

LET-RTCBF114

Compétences langagières 2

2

5

LET-RTCBF216

Séminaire de recherche

3

5

LET-RTCBF115

Compétences langagières 3

3

5

LET-RTCBF110

Sur les traces de la langue française

X

3&4

5

LET-RTCBF106

Histoire de la culture française 2

X

3&4

5

LET-RTCBF211

Littérature et avant-garde (XXe-XXIe siècles)

X

3&4

5

LET-RTCBF209

Acquisition et apprentissage

X

3&4

5

LET-RTCBF217

The migrant novel in French

3&4

5

LET-RTCBF207

Tendances actuelles de la recherche

X

3&4

5

LET-RTCBF116

Compétences langagières 4

4

5

LET OP: Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.