Zoek in de site...

Disciplinair pakket Kunstgeschiedenis

Betrokken opleiding: Kunstgeschiedenis
Minorcoördinator: dr. Bram de Klerck
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen, mits wordt voldaan aan de ingangseisen op cursusniveau.
Ingangseisen: Zie ingangseisen per cursus
Periode: 1-4

Inhoud

Dit pakket biedt een staalkaart van onderwerpen en periodes, methodes en benaderingen die de Kunstgeschiedenis te bieden heeft. Daarmee wordt studenten de mogelijkheid geboden zich te oriënteren op de diverse mogelijkheden van het vakgebied, of hun kennis en inzicht te vergroten. Studenten kunnen, met inachtneming van de ingangsvoorwaarden van de afzonderlijke cursussen, het pakket naar eigen inzicht samenstellen, al dan niet in aansluiting op hun eigen hoofdstudie of ter voorbereiding op een masteropleiding.

Kies je voor dit disciplinaire pakket, kies dan voor 20 EC cursussen uit de onderstaande lijst.

Code

Cursus*

Periode

Aantal EC

LET-KGB1100A

Met pen, troffel en kruis: kunst van de Middeleeuwen I

1

5

LET-KGB205

Beeld en betekenis: Iconografie en iconologie

1

5

LET-KGB701

Glory of the Renaissance and Baroque in Italy and the Netherlands

1&2

5

LET-KGB275

American Art

1&2

5

LET-LET200

De academicus voor de klas

1&2

5

LET-KGB1100B

Verovering van de werkelijkheid: kunst van de Middeleeuwen II

2

5

LET-KGB1350A

Van David naar Dada: kunst van de Franse Revolutie tot de Eerste Wereldoorlog

3

5

LET-KGB1225

Evenwicht en duizeling: kunst van de Renaissance en de Barok in Italië

3

5

LET-KGB280

Expansion and Reflection: Vision and Thought in the Dutch Republic

3&4

5

LET-KGB703

Fake or fortune: onderzoek naar authenticiteit en vervalsing

3&4

5

LET-KGB330

Architectuur: fundamenten in vogelvlucht

3&4

5

LET-KGB704

Perspectives on photography: History and Theory

3&4

5

LET-KGB1226

Tussen Reformatie en Verlichting: kunst in Noord-Europa

4

5

LET-KGB1400A

Van Bauhaus tot Abramovic: kunst van het interbellum tot nu

4

5

LET OP: Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.