Zoek in de site...

Disciplinair pakket Spaanse Taal en Cultuur (Spanish)

Betrokken opleiding: Romaanse talen en culturen
Minorcoördinator: dr. M. Hristova
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen:

Zie individuele cursusomschrijvingen

Periode: 1-4

Inhoud

De onderstaande cursussen bieden een grondige kennismaking met de geschiedenis, cultuur, literatuur en taalkunde van de Spaanstalige wereld (Spanje en Spaans-Amerika).
Een aantal cursussen die in het Spaans gegeven worden, kun je ook als luistertaalcursus volgen. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Spaans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Spaans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursussen de opdrachten, presentaties, mondelingen, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Spaans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van de betreffende cursus.  Klik hier voor een zelftest Spaans.

Kies je voor dit disciplinaire pakket, kies dan voor 20 EC cursussen uit de onderstaande lijst.

Spaanse taal en cultuur

Code

Cursus

Luistertaal

Periode

Aantal EC

LET-RTCBS115

Español 1

1

5

LET-RTCBS121

Meesterwerken uit de Spaanstalige literatuur

1&2

5

LET-RTCBS105

Geschiedenis en culturen van Spanje

1&2

5

LET-RTCBS119

Opstand en revolutie in Spaans-Amerika

1&2

5

LET-RTCBS217

Struggles of identity in the Hispanic World

1&2

5

LET-LET200

De academicus voor de klas

1&2

5

LET-RTCBS116

Español 2

2

5

LET-RTCBS117

Español 3

3

5

LET-RTCBS214

Crossing Borders in the Hispanic World

3&4

5

LET-RTCBS114

Variedades del español

X

3&4

5

LET-RTCBS218-B

Historia y cultura de las drogas en el  mundo hispánico

X

3&4

5

LET-RTCBS120

Texto y contexto: metodología para el análisis cultural y literario

X

3&4

5

LET-RTCBS220

La cultura de los derechos humanos en el mundo hispánico

X

3&4

5

LET-RTCBS118

Español 4

4

5

LET OP: Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.