Zoek in de site...

Educatieve minor: major- of keuzecursus(sen) in semester 2

Terwijl jij in het eerste semester onderwijs volgt bij de Radboud Docentenacademie en stage loopt, volgen je studiegenoten naast hun minorcursussen ook een of twee cursussen (totaal 10 EC) van jouw eigen opleiding.

In onderstaand schema kun je zien of je deze cursussen in het tweede semester moet inhalen of dat je een of meerdere keuzecursussen uit één disciplinair pakket kunt kiezen.

Bacheloropleiding

Gemist onderwijs in semester 1

Gevolgen voor semester 2

ELC

-  Research in English Linguistics (5 EC)

-  Fools and Furies (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

American Studies

Pragmatics in Translation (5 EC)

Research Seminar: Politics and Cultures of the Black Freedom Struggle (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

DTC

Sprachenlernen in Theorie und Praxis (5 EC)

Autor und Werk (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

Geschiedenis & CEH

- Themacollege / Thematic seminar (10 EC)

Het themacollege van 10 EC moet in het 2e semester ingehaald worden.

GLTC

Interdisciplinair werkcollege (5 EC)

Latijnse Letterkunde 3: Lyriek (2,5 EC)

- Griekse Letterkunde 3: Hellenistische poëzie (2,5 EC)

 • Interdisciplinair werkcollege dient te worden vervangen door het verzwaarde Werkcollege Grieks en Latijn (5 EC).
 • Ter vervanging van de twee andere cursussen zijn er twee opties:
 1. Je volgt
  (i) de cursus Vroegchristelijk Grieks en Latijn voor 5 EC of
  (ii) stelt een vrij pensum samen voor 5 EC of
  (iii) volgt de helft van de cursus Vroegchristelijk Grieks en Latijn voor 2,5 EC in combinatie met een vrij pensum van 2,5 EC.
  NB: Vrije pensa dienen te worden goedgekeurd door de examencommissie.
 2. Je dient een verzoek in bij de examencommissie om de twee gemiste cursussen uit het eerste semester in het tweede semester met 5 EC aan cursussen Grieks en Latijn van elders te mogen vervangen.

NTC

-  Statistiek (5 EC)


- Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur 
 
  (5 EC)

Beide cursussen dienen te worden vervangen. Dien voorafgaand aan de start van de betreffende vervangende cursussen je voorstel in bij de examencommissie.

RTC Frans

i.v.m. buitenlandminor en educatieve minor is het majoronderwijs verschoven naar sem. 2

- Tendances actuelles de la recherche (5 EC)
Séminaire de recherche (5 EC)

Deze cursussen, die je ook in je B2 al volgt, zullen elk jaar een ander onderwerp behandelen: je krijgt dus geen herhaling van de cursus uit B2.

RTC Spaans

i.v.m. buitenlandminor en educatieve minor is het majoronderwijs verschoven naar sem. 2

- Historia y cultura de las drogas en el mundo hispánico (5 EC)
- La cultura de los derechos humanos en el mundo hispánico (5 EC)

Klik hier om te zien hoe jouw derde jaar er concreet uit zal zien als je voor de educatieve minor kiest.

LET OP: Controleer of alle cursussen op de juiste plek in je SVO staan. Is dat niet het geval, dien dan een verzoek in bij de examencommissie, waarin je aangeeft welke cursus(sen) ter vervanging van het majoronderwijs dienen en welke je inbrengt in je minor (10 EC).