Zoek in de site...

Beleid, Organisatie en Communicatie

Kernvraag:
Hoe kan communicatie bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van strategie en beleid?

Minorcoördinator:
Prof. dr. Wilbert Spooren (wilbert.spooren@ru.nl)

Algemeen
Beleid en communicatie vormen de hoekstenen van elke organisatie (maatschappelijk, cultureel, politiek of commercieel). Elke organisatie wordt immers beoordeeld op haar beleid; op het maken van doordachte keuzes met voldoende draagvlak. Voor de ontwikkeling en implementatie van dat beleid heb je communicatie nodig: om te informeren, weerstanden weg te nemen, te motiveren, overtuigen of om begrip te kweken. In deze minor doe je ervaring op in het begeleiden van beleidsvorming en ontwikkelen van communicatiestrategieën. Je leert ook om op een academische manier beleid en communicatie te analyseren en te reflecteren op het samenspel van beide. Na afronding van deze minor heb je inzicht in de principes van beleidsvorming en weet je hoe je communicatie kunt inzetten om sturing te geven aan beleid in professionele organisaties.

De minor bestaat uit de volgende vaste onderdelen (verplicht voor Letterenstudenten):

Voor extra informatie over (de opzet van) de denktank klik hier
Wil je de denktank in het eerste semester volgen en voldoe je aan de ingangsvoorwaarde? Schrijf je dan in voor de cursus Denktank / Think tank (LET-LETMI-DT00).

Keuzecursussen (20 EC)
Naast de vaste onderdelen kies je voor 20 EC keuzecursussen. Er zijn twee mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:

 1. Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier.
 2. Je kiest voor 20 EC cursussen uit het hieronder opgenomen interdisciplinaire pakket van de minor Beleid, Communicatie en Organisatie. Dit pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit (en ook van andere faculteiten van de Radboud Universiteit), die allemaal nauw samenhangen met het thema van deze minor.

  Code

  Cursus

  Periode

  Aantal EC

  LET-CIWB150-IBC

  Corporate Communication

  1

  5

  MAN-BCU191

  Kernthema's van de bestuurskunde (zie studiegids Bestuurskunde)

  6

  LET-NTCB130

  Taal, Communicatie en Media

  1

  5

  LET-CIWB262

  Interne Communicatie*

  1

  5

  MAN-BCU3017A

  Beleidscyclus 2: implementatie en evaluatie**

  NB: De cursus Beleidscyclus 1 is geen ingangsvoorwaarde voor Beleidscyclus 2

  1

  6

  MAN-BCU312

  Organisatietheorie**

  2

  6

  LET-CIWB262-IBC

  Internal Communication*

  2

  5

  LET-ACWB701

  Cultuur en politiek

  3

  5

  MAN-BCU3017

  Beleidscyclus 1: Agenda- en besluitvorming**

  3

  6

  LET-ACWB702

  Onderzoeksseminar Cultuurbeleid

  3&4

  10

  LET-NTCB138

  Argumentatie, retorica en publiek debat

  3&4

  5

  LET-CIWB267

  Ontwerp van Overtuigende Teksten

  3&4

  5

  LET-NTCB251

  Publieksgericht schrijven

  3&4

  5

  LET-GESB926

  The history of international organisations

  4

  5

  MAN-BCU268

  Management van het Openbaar Bestuur

  4

  6

Wil je wijzigingen aanbrengen in de keuzecursussen van de minor of je keuzeruimte elders (andere faculteit of universiteit) invullen, moet je zes werkweken voor de start van de minor een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Bij interdisciplinaire pakketten toetst de examencommissie of deze wijzigingen passen binnen het thema van de minor en bij disciplinaire pakketten of er sprake is van disciplinaire samenhang.

Noten

* Het is niet toegestaan om beide met een * gemarkeerde cursussen te volgen.

** Deze cursussen staan normaal gesproken niet open voor Letterenstudenten, maar voor Letterenstudenten die voor het interdisciplinaire pakket van Beleid, Organisatie en Communicatie hebben gekozen, wordt een uitzondering gemaakt. Omdat je je voor deze cursussen niet zelf kunt inschrijven via OSIRIS Student, vragen wij je om een mail naar het STIP Letteren te sturen: stip@let.ru.nl. Vergeet niet daarbij de cursuscode(s) te vermelden. Houd daarbij wel rekening met de  strikte inschrijfdeadlines die de Faculteit der Managementwetenschappen  voor cursusinschrijvingen hanteert.

LET OP: Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.