Zoek in de site...

Conflict en Coöperatie in de Mediterrane Wereld

Kernvraag:
Wat is Europa? Hoe kan sociale cohesie in een cultureel en religieus diverse samenleving bevorderd worden? Wat is het geheim van veerkrachtige samenlevingen?

Minorcoördinator: 
Maud Ramakers (maud.ramakers@ru.nl)

Algemeen
Wie nu het nieuws volgt, ziet in het Middellandse Zeegebied vooral politieke en religieuze spanningen, regionalisme, een burgeroorlog en een tragische vluchtelingencrisis. Maar is de mediterrane wereld nou voornamelijk een kruispunt van botsende beschavingen of juist het podium van culturele uitwisselingen en wederzijdse beïnvloeding? Waar politici en opiniemakers vaak de verschillen benadrukken, ontwikkel jij een genuanceerde visie op de onderlinge verhoudingen. Die kennis is hard nodig bij actuele (politieke) kwesties over Europa, Noord-Afrika en het Midden Oosten.

De minor bestaat uit de volgende vaste onderdelen (verplicht voor Letterenstudenten):

Voor extra informatie over (de opzet van) de denktank klik hier.
Wil je de denktank in het eerste semester volgen en voldoe je aan de ingangsvoorwaarde? Schrijf je dan in voor de cursus Denktank / Think tank (LET-LETMI-DT00).

Keuzecursussen (20 EC)
Naast de vaste onderdelen kies je voor 20 EC keuzecursussen. Er zijn twee mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:

  1. Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier.
  2. Je kiest voor 20 EC cursussen uit het hieronder opgenomen interdisciplinaire pakket van de minor Conflict en Coöperatie in de Mediterrane Wereld. Dit pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit (en ook van andere faculteiten van de Radboud Universiteit), die allemaal nauw samenhangen met het thema van deze minor.

Code

Cursus

Periode

Aantal EC

LET-GESB2110

Europa historiografisch beschouwd

1

5

LET-RTCBS217

Struggles of identity in the Hispanic world

1&2

5

FTR-FIPPSB219

The Dynamics of Political Pacts in Classical and Modern History of the MENA Region*

1&2

5

FTR-FIPPSB220

MENA in International Perspective: globalization and regionalization*

1&2

5

FTR-FIPPSB221

Life Course, Personhood and Identities in the MENA region*

1&2

5

FTR-RSBAI100

Arabisch I

1&2

5

LET-KGB701

Glory of the Renaissance and Baroque in Italy and the Netherlands

1&2

5

LET-RTCBF118

Cinéma et identité dans le monde francophoneLUISTERTAAL

1&2

5

LET-GLTCB114

Griekse en Romeinse archeologie

1&2

5

LET-GLTCB113

Klassieke Mythologie in Tekst en Beeld

1&2

5

LET-KGB1225

Evenwicht en duizeling: kunst van de renaissance en de barok in Italië

3

5

FTR-RSBAI101

Arabisch II

3

5

LET-GESB932

The Byzantine and Islamic Worlds in Late Antiquity and the Middle Ages

3

5

LET-RTCBS214

Crossing borders in the Hispanic World

3&4

5

LET-GLTCB109

Meesterwerken uit de Antieke Literatuur

3&4

5

LET-GLTCB232

Cultuurgeschiedenis van de Oudheid

3&4

5

LET-RTCBF217

The migrant novel in French

3&4

5

LET-NTCB251

Publieksgericht schrijven

3&4

5

FTR-RSBAI102

Arabisch III

4

5

* Deze 3 cursussen uit de MENA module zijn – in tegenstelling tot de informatie in de studiegidstekst – zonder meer toegankelijk  voor Letterenstudenten. Je hoeft voor deze cursussen dus geen motivatiebrief aan te leveren.

Overige opmerkingen

  • Wil je wijzigingen aanbrengen in de keuzecursussen van de minor of je keuzeruimte elders (andere faculteit of universiteit) invullen, moet je zes werkweken voor de start van de minor een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Bij interdisciplinaire pakketten toetst de examencommissie of deze wijzigingen passen binnen het thema van de minor en bij disciplinaire pakketten of er sprake is van disciplinaire samenhang.
  • De met LUISTERTAAL gemarkeerde cursus kan ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Frans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Frans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursussen de opdrachten, presentaties, mondelingen, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Frans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Frans.
  • Kies je een of meerdere cursussen die door een andere faculteit worden aangeboden, houd er dan rekening mee dat zij mogelijk andere inschrijfdeadlines voor cursusinschrijvingen hanteren. Kijk op de STIP-pagina van de betreffende faculteit en/of de OER van de betreffende opleiding voor meer informatie.

LET OP: Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.