Zoek in de site...

Het Menselijk Taalvermogen

Kernvraag:
Wat maakt de menselijke taal zo uniek en succesvol?

Minorcoördinator:
Dr. Olaf Koeneman (olaf.koeneman@ru.nl)

Algemeen
Alhoewel het spraaksignaal van zichzelf geen structuur bevat, hebben de sprekers de neiging om daar toch structuur aan op te leggen. We zijn ons er echter niet van bewust hoe we dit precies doen en hoe die structuur er precies uitziet. Men is het erover eens dat deze eigenschappen van taal en taalgebruikers iets fundamenteels zeggen over de menselijke cognitie, maar wat precies, dat is het onderwerp van levendige debatten, die gaan over de aard van taalstructuur en de mate waarin deze structuur specifiek is voor taal. Recente antwoorden op deze vragen hebben belangrijke implicaties voor de manier waarop we kijken naar taalverwerking, taalverwerving, gebarentaal en taalstoornissen. Daarnaast bewerkstelligt taalkundig onderzoek niet alleen inzichten in de werking van de menselijke cognitie maar verschaft ook de basis voor alledaagse toepassingen, zoals software voor automatisch vertalen en strategieën voor het oplossen van taal- en spraakproblemen.

De minor bestaat uit de volgende vaste onderdelen (verplicht voor Letterenstudenten):

Code Cursus Periode Aantal EC
LET-LETMI-TH05 Themacursus: Het Menselijk Taalvermogen 1 5
LET-LETMI-RF05 Het Menselijk Taalvermogen: Wetenschap en Samenleving 2 5
LET-LETMI-DT05 Denktank: Het Menselijk Taalvermogen 3-4 10

Voor extra informatie over (de opzet van) de denktank klik hier.
Wil je de denktank in het eerste semester volgen en voldoe je aan de ingangsvoorwaarde? Schrijf je dan in voor de cursus Denktank / Think tank (LET-LETMI-DT00).

Keuzecursussen (20 EC)
Naast de vaste onderdelen kies je voor 20 EC keuzecursussen. Er zijn twee mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:

 1. Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier.
 2. Je kiest voor 20 EC cursussen uit de hieronder opgenomen interdisciplinaire pakketten van de minor Het Menselijk Taalvermogen. Elk pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit, die allemaal nauw samenhangen met het thema van deze minor. Je mag cursussen uit meerdere hieronder opgenomen interdisciplinaire pakketten combineren.
  1. Interdisciplinair pakket 1: Taal en cognitie
  2. Interdisciplinair pakket 2: Taalvariatie en taalverandering
  3. Interdisciplinair pakket 3: Eerste- en tweedetaalverwerving

Interdisciplinair pakket 1: Taal en cognitie

Code Cursus Periode Aantal EC
LET-TWB249 Taalontwikkelingsstoornissen 1 5
LET-TWB252 Afasie 1&2 5
LET-TWB129 Fonetiek 1&2 5
LET-NTCB221 Inleiding psycholinguïstiek 1&2 5
LET-NTCB139 Moedertaalverwerving 1&2 5
LET-ETCENB306 Research in English Linguistics 1&2 5
LET-TWB128 Gebarentaal en dovencultuur 2 5
LET-CIWB257 Gezondheidscommunicatie 2 5
LET-TWB251 Neurolinguïstiek 3 5
LET-TWB116 Semantiek 3&4 5
LET-TWB134 Inleiding Taal- en Spraakpathologie 3&4 5
LET-NTCB252 Verdieping psycholinguïstiek 3&4 5
LET-CIWB266-IBC Language and Thought 3&4 5

Interdisciplinair pakket 2: Taalvariatie en taalverandering

Code Cursus Periode Aantal EC
LET-CIWB204-IBC Crosscultural Online Communication 1&2 5
LET-RTCBF111 Langue, culture et société LUISTERTAAL 1&2 5
LET-ETCENB211 English as a world language 1&2 5
LET-TWB243 Sociolinguïstiek 1&2 5
LET-CIWB268-IBC Foreign Languages in Advertising 2 5
LET-TWB128 Gebarentaal en dovencultuur 2 5
LET-CIWB152 Interculturele communicatie* 3 5
LET-DTCB208 Geschichte des Deutschen – historische linguïstiek 3 5
LET-ETCENB215 Language change 3&4 5
LET-ETCENB104 English from old to new 3&4 5
LET-NTCB222 Taalverandering in context 3&4 5
LET-NTCB128 Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands 3&4 5
LET-RTCBF110 Sur les traces de la langue française LUISTERTAAL 3&4 5
LET-RTCBS114 Variedades del español LUISTERTAAL 3&4 5

* Deze cursus wordt in periode 1 ook in het Engels aangeboden.

Interdisciplinair pakket 3: Eerste- en tweedetaalverwerving

Voor dit pakket kun je een keuze maken uit het disciplinaire aanbod van de opleiding Taalwetenschap, dat de volgende cursussen op het gebied van eerste- en tweedetaalverwerving bevat:

Code Cursus Periode Aantal EC
LET-NTCB139 Moedertaalverwerving 1&2 5
LET-TWB128 Gebarentaal en dovencultuur 2 5
LET-TWB242 Tweedetaalverwerving: van kindertijd tot volwassenheid 3&4 5
LET-TWB248 Geletterdheid 3&4 5
LET-TWB228 Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal 3&4 5

Overige opmerkingen

 • Wil je wijzigingen aanbrengen in de keuzecursussen van de minor of je keuzeruimte elders (andere faculteit of universiteit) invullen, moet je zes werkweken voor de start van de minor een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Bij interdisciplinaire pakketten toetst de examencommissie of deze wijzigingen passen binnen het thema van de minor en bij disciplinaire pakketten of er sprake is van disciplinaire samenhang.
 • Alle met LUISTERTAAL gemarkeerde cursussen kunnen ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits, Frans of Spaans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits, Frans of Spaans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursussen de opdrachten, presentaties, mondelingen, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits, Frans of Spaans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van de cursus.
  Klik hier voor een zelftest Duits, hier voor Frans en hier voor Spaans.

LET OP: Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.