Zoek in de site...

Spiritualiteit en Cultuur: zoeken naar zin in kunst, literatuur en media

Kernvraag:
Zijn moderniteit en religie elkaars tegenpolen? Wat betekent kunst voor mensen? Wat kunnen we als mensen weten over onszelf, God en onze plaats in de kosmos?

Minorcoördinator:
Dr. Mette Gieskes (mette.gieskes@ru.nl)

Algemeen
De huidige belangstelling voor mindfulness, yoga en alternatieve samenlevingsvormen geeft onmiskenbaar blijk van een herleving van de menselijke hang naar zingeving. Aan de hand van materieel erfgoed en andere expressies van spiritualiteit bestudeer je in deze minor de recent opgebloeide zoektocht naar betekenis in historisch perspectief. Zo ontwikkel je inzicht in de veranderlijke en cultuurgebonden aard van eeuwenoude tradities van zingeving.

De minor bestaat uit de volgende vaste onderdelen (verplicht voor Letterenstudenten):

Voor extra informatie over (de opzet van) de denktank klik hier.
Wil je de denktank in het eerste semester volgen en voldoe je aan de ingangsvoorwaarde? Schrijf je dan in voor de cursus Denktank / Think tank (LET-LETMI-DT00).

Keuzecursussen (20 EC)
Naast de vaste onderdelen kies je voor 20 EC keuzecursussen. Er zijn twee mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:

  1. Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier.
  2. Je kiest voor 20 EC cursussen uit het hieronder opgenomen interdisciplinaire pakket van de minor Spiritualiteit en Cultuur: zoeken naar zin in kunst, literatuur en media. Dit pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit (en ook van andere faculteiten van de Radboud Universiteit), die allemaal nauw samenhangen met het thema van deze minor.

Let op:

  • Wil je wijzigingen aanbrengen in de keuzecursussen van de minor of je keuzeruimte elders (andere faculteit of universiteit) invullen, moet je zes werkweken voor de start van de minor een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Bij interdisciplinaire pakketten toetst de examencommissie of deze wijzigingen passen binnen het thema van de minor en bij disciplinaire pakketten of er sprake is van disciplinaire samenhang.
  • Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.
  • Kies je een of meerdere cursussen die door een andere faculteit worden aangeboden, houd er dan rekening mee dat zij mogelijk andere inschrijfdeadlines voor cursusinschrijvingen hanteren. Kijk op de STIP-pagina van de betreffende faculteit en/of de OER van de betreffende opleiding voor meer informatie.