Zoek in de site...

Hoe ziet mijn derde jaar eruit als ik kies voor een thematische minor

Studenten Algemene Cultuurwetenschappen

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Visual culture 
(5 EC)

City culture 
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Arts and Culture Studies

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Visual culture 
(5 EC)

City culture 
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Cross-cultural language use English(a)
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Crisiscommunicatie & Webcare 
(5 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

(a) Studenten CIW mogen in plaats van deze cursus ook de cursus Praktijkgerichte communicatieve innovaties in periode 3 volgen.

Studenten International Business Communication

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Cross-cultural language use 
(5 EC)

Academic and prof. language skills 
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**(a)
(20 EC)

(a) LET OP: studenten IBC hebben in het eerste semester slechts 1 majorcursus (= onderwijs van hun eigen opleiding). De tweede majorcursus vindt plaats in het tweede semester. Daarom wordt studenten IBC geadviseerd 15 EC keuzecursussen in semester 1 en 5 EC keuzecursussen in semester 2 te volgen.

Studenten Duitse Taal en Cultuur

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Autor und Werk
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Sprachenlernen in Theorie und Praxis
(5 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen (20 EC)**

Studenten English Language and Culture

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Research in English Linguistics
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Fools and Furies
(5 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten American Studies

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Pragmatics in Translation
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Research Seminar: Politics and Cultures of the Black Freedom Struggle 
(5 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Geschiedenis

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Themacollege
(10 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Comparative European History

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Thematic seminar
(10 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Interdisciplinair werkcollege
(5 EC)

Bachelorwerkstuk

(10 EC)

Latijnse Letterkunde 3: Lyriek
(2,5 EC)

Griekse Letterkunde 3: Hellenistische poëzie
(2,5 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Kunstgeschiedenis

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

De tastbare middeleeuwen. Werkgroep en excursie
(10 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Nederlandse Taal en Cultuur

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Statistiek
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur 
(5 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Taalwetenschap

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Pragmatiek
(5 EC)

Stage
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Romaanse Talen en Culturen (Spaans & Frans) volgen in principe in de buitenlandminor of educatieve minor.

Noten

* De themacursus, cursus Wetenschap & samenleving en de denktank worden binnen één thematische minor gevolgd.
** Voor de invulling van de keuzecursussen heb je twee mogelijkheden:

  1. Je kiest voor 20 EC cursussen uit het interdisciplinaire pakket van jouw minor. Dit pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit (en ook van andere faculteiten van de Radboud Universiteit), die allemaal nauw samenhangen met het thema van je minor (verdiepend keuzepakket).
    • Als er binnen een minor meerdere interdisciplinaire pakketten aangeboden worden, mag je cursussen uit de verschillende interdisciplinaire pakketten van die minor combineren.
    • Je mag uit een interdisciplinair pakket geen cursussen kiezen die tot het verplichte deel van jouw eigen opleiding behoren.
  2. Je kiest een disciplinairpakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één andere opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier(verbredend en/of verdiepend keuzepakket).