Zoek in de site...

Romaanse Talen en Culturen

Betrokken opleiding: Romaanse talen en culturen
Minorcoördinator: prof. dr. H. Jacobs (Franse Taal en Cultuur) en prof. dr. Brigitte Adriaensen (Spaanse Taal en Cultuur)
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen:

- VWO Frans voor de cursussen Frans
- Geen voor de cursussen Spaans

Periode: 1-4

Inhoud

Binnen deze minor wordt het sterk aangeraden om gebruik te maken van één van de volgende twee suggestiepakketten: ofwel volgen studenten 3 cursussen Frans, ofwel 3 cursussen Spaans. Zo krijgen de studenten een inhoudelijk coherent programma. Je kunt de opengestelde cursussen alleen volgen als je eigen collegerooster het toelaat. Er zijn dus geen garanties dat je een vak ook echt kunt volgen, ook niet als het deel uitmaakt van een suggestiepakket.

Franse taal en cultuur

De cursussen Frans bieden een intensieve training in de taalvaardigheid Frans en een grondige kennismaking met de cultuur, geschiedenis en literatuur van de Franstalige wereld. De cursussen worden in het Frans gedoceerd, maar een heel aantal cursussen kun je ook als luistertaalcursus volgen. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Frans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Frans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursussen de opdrachten, presentaties, mondelingen, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Frans en mag je in het Nederlands of Engels  antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van de betreffende cursus. Klik hier voor een zelftest Frans.

Code

Cursus

Luistertaal

Periode

Aantal EC

LET-RTCBF113

Compétences langagières 1

1

5

LET-RTCBF107

La France au XXIe siècle

X

1&2

5

LET-RTCBF118

Cinéma et identité dans le monde francophone

X

1&2

5

LET-RTCBF111

Langue, culture et société

X

1&2

5

LET-RTCBF210

Littérature et révolution (XVIIe-XIXe siècles)

X

1&2

5

LET-RTCBF105

Histoire de la culture française 1

X

1&2

5

LET-LET200

De academicus voor de klas

1&2

5

LET-RTCBF114

Compétences langagières 2

2

5

LET-RTCBF216

Séminaire de recherche

3

5

LET-RTCBF115

Compétences langagières 3

3

5

LET-RTCBF110

Sur les traces de la langue française

X

3&4

5

LET-RTCBF106

Histoire de la culture française 2

X

3&4

5

LET-RTCBF211

Littérature et avant-garde (XXe-XXIe siècles)

X

3&4

5

LET-RTCBF209

Acquisition et apprentissage

X

3&4

5

LET-RTCBF217

The migrant novel in French

3&4

5

LET-RTCBF207

Tendances actuelles de la recherche

X

3&4

5

LET-RTCBF116

Compétences langagières 4

4

5

Spaanse taal en cultuur

De cursussen Spaans bieden een eerste intensieve training in de taalvaardigheid Spaans een grondige kennismaking met de geschiedenis, cultuur en literatuur van de Spaanstalige wereld. De voertaal is Nederlands. Een aantal cursussen die in het Spaans gegeven worden, kun je ook als luistertaalcursus volgen. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Spaans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Spaans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursussen de opdrachten, presentaties, mondelingen, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Spaans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van de betreffende cursus.  Klik hier voor een zelftest Spaans.

Code

Cursus

Luistertaal

Periode

Aantal EC

LET-RTCBS115

Español 1

1

5

LET-RTCBS121

Meesterwerken uit de Spaanstalige literatuur

1&2

5

LET-RTCBS105

Geschiedenis en culturen van Spanje

1&2

5

LET-RTCBS119

Opstand en revolutie in Spaans-Amerika

1&2

5

LET-RTCBS217

Struggles of identity in the Hispanic World

1&2

5

LET-LET200

De academicus voor de klas

1&2

5

LET-RTCBS116

Español 2

2

5

LET-RTCBS117

Español 3

3

5

LET-RTCBS214

Crossing Borders in the Hispanic World

3&4

5

LET-RTCBS114

Variedades del español

X

3&4

5

LET-RTCBS218-B

Historia y cultura de las drogas en el  mundo hispánico

X

3&4

5

LET-RTCBS120

Texto y contexto: metodología para el análisis cultural y literario

X

3&4

5

LET-RTCBS220

La cultura de los derechos humanos en el mundo hispánico

X

3&4

5

LET-RTCBS118

Español 4

4

5