Zoek in de site...

Overgangsregeling

Studenten gestart tussen september 2014 en september 2017
Als je tussen september 2014 en september 2017 bent begonnen aan je bacheloropleiding, volg je twee minoren (samen 30 ec). De regels vind je hier.

Ben je aan een facultaire minor begonnen, maar heb je deze nog niet afgerond?

Omdat met ingang van 2020-2021 de facultaire minoren niet meer worden aangeboden, kun je bij de examencommissie een beargumenteerd verzoek indienen om de nog niet behaalde cursus(sen) te vervangen door een andere cursus, mits deze inhoudelijk past bij de betreffende minor. Daarmee zou je de facultaire minor alsnog af kunnen ronden.

Lukt het niet een inhoudelijk passende cursus te vinden, kun je de reeds behaalde cursus(sen) inzetten in een andere (bijvoorbeeld een vrije) minor, of in de extracurriculaire ruimte opnemen. Ook daarvoor moet je altijd een beargumenteerd verzoek bij de examencommissie indienen.