Zoek in de site...

De regels m.b.t. minoren

Voor studenten die vóór september 2018 zijn gestart in het 1e jaar van de bachelor

Ben je vóór september 2018 met de bachelor begonnen, dan volg twee minoren (samen 30 ec). Hieronder vind je de regels met betrekking tot de minoren op een rij:

  • Je kiest twee minoren van elk 15 ec of één minor van 30 ec uit het aanbod in de minorgids.
  • De keuze van de minoren uit het aanbod is geheel vrij, met het voorbehoud dat je moet voldoen aan eventuele ingangseisen op minor- en cursusniveau.
  • Je mag met ingang van collegejaar 2020-2021 twee vrije minoren samenstellen. Een vrije minor moet worden goedgekeurd door de examencommissie.
  • Je mag maximaal 15 ec aan propedeusecursussen kiezen bij de invulling van je minorruimte.
  • Een minor die buiten de Faculteit der Letteren of de FFTR wordt gevolgd, geldt als vrije minor.
  • Het is toegestaan meerdere minoren in het buitenland te volgen. Deze zogenaamde buitenlandminoren tellen niet als vrije minor.
  • Je schrijft je zowel in voor een minor als totaalpakket als voor de afzonderlijke cursussen. De inschrijving voor minoren vindt tegelijk plaats met de inschrijving voor cursussen (lees meer).

Voor de regels m.b.t. minoren voor studenten die vanaf collegejaar 2018-2019 zijn gestart in het 1e jaar van de bachelor klik hier.