Zoek in de site...

Educatieve pre-master Nederlands - pakket E

Examenprogramma:
LET-P-LETC-NE-21 - Educatieve premaster  Nederlands 60 - pakket E

Studenten met een afgeronde HBO-opleiding Journalistiek

Cursus naam Code 1 2 3 4 EC
Literaire theorie en analyse LET-NTCB110 X X 5
De Nederlandse canon van middeleeuwen tot heden LET-NTCB115 X X 5
Praktische Onderzoeksvaardigheden Neerlandistiek LET-NTCB140 X 5
Fonologie LET-NTCB224 X X 5
Semantiek en Morfologie LET-NTCB129 X X 5
Inleiding Psycholinguïstiek LET-NTCB221 X X 5
Rol en functie van Nederlandstalige literatuur in de 21ste eeuw LET-NTCB116 X 5
Middelnederlands en vroegnieuwnederlands LET-NTCB128 X X 5
Kwantitatieve methoden in de Neerlandistiek LET-NTCB223 X X 5
Taal in actie: discourse-analyse LET-NTCB232 X X 5
Bachelorwerkstuk:
Letterkunde
Taalkunde

LET-NTCB300LK
LET-NTCB300TK
X X 10
Totaal 60