Zoek in de site...

Nederlands HBO 60

Examenprogramma:

Programma voor studenten met een HBO – Nederlands vooropleiding

Cursus naam Code 1 2 3 4 EC
Literaire theorie en analyse LET-NTCB110 X X 5
De Nederlandse canon van middeleeuwen tot heden LET-NTCB115 X X 5
Moedertaalverwerving LET-NTCB139 X X 5
Inleiding Psycholinguïstiek LET-NTCB221 X X 5
Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur LET-NTCB310 X X 5
1 van de volgende 2 vakken: 5
- Middeleeuwse auteurs als entertainers en moraalridders LET-NTCB214 X X
- Literatuur en engagement in Verlichting en Romantiek LET-NTCB215 X X
Rol en functie van literatuur in de 21ste eeuw LET-NTCB116 X 5
2 van de volgende 3 vakken: 5+5
- Realisme en secularisering in de 19de-eeuwse literatuur LET-NTCB216 X X
- De ‘ander’ in de moderne Vlaamse literatuur LET-NTCB240 X X
- Literatuur en autonomie in de 20ste eeuwse literatuur LET-NTCB217 X X
1 van de volgende 2 vakken: 5
- Middelnederlands en vroegnieuwnederlands LET-NTCB117 X
- Argumentatie, retorica en publiek debat LET-NTCB138 X X
Bachelorwerkstuk Letterkunde (Nederlands) LET-NTCB300LK X X 10
Totaal 60

Dit pre-masterprogramma is een indicatie van het programma dat voor het collegejaar 2021-2022 geldt. Pre-masterprogramma's zijn aan verandering onderhevig.