Zoek in de site...

Language and Communication Coaching of General Linguistics

Examenprogramma:
LET-P-TW-GL-21 - Taalwetenschappen pre-master GL&LCC 60

Cursus naam Code 1 2 3 4 EC
Van klank tot woord of
Fonologie (verplicht)
LET-ETCENB213
LET-NTCB224
X
X
X
X
5
Fonetiek (verplicht) LET-TWB129 X X 5
Inleiding Psycholinguistiek (verplicht) LET-NTCB221 X X 5
Semantiek (verplicht) LET-TWB116 X X 5
Van woord tot zin (verplicht) LET-TWB133 X X 5
Moedertaalverwerving (verplicht) LET-NTCB139 X X 5
Bachelorwerkstuk (verplicht) LET-TWB300A X X 10
Voor de resterende punten, keuze maken uit:
Statistiek (5ec) – Sterk aanbevolen
Taalkundige databestanden (5ec)
Gebarentaal en dovencultuur (5ec)
Sociolinguistiek (5ec)
Tweedetaalverwerving: van kindertijd tot volwassenheid (5ec)
Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal (5ec)
Geletterdheid (5ec)
Forensische linguistiek (5ec)
Neurolinguistiek (5ec)
Pragmatiek (5ec)LET-TWB126

LET-TWB121

LET-TWB128

LET-TWB243
LET-TWB242


LET-TWB228


LET-TWB248
LET-TWB233
LET-TWB251
LET-TWB320X

XX

X
X

X

X

X


X


X
X
X

X


X


X
X

20

5

5

5

5
5


5


5
5
5
5

Totaal 60

Dit is een standaard programma voor studenten met een afgeronde verwante
hbo-opleiding.

Voor verplichte vakken wordt de roostermakers gevraagd deze niet op hetzelfde moment te roosteren. Bij keuzevakken bestaat de kans dat deze op een zelfde moment als een ander keuzevak of een verplicht vak vallen.