Zoek in de site...

Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert

Examenprogramma:
LET-P-TW-NT2-21 - Taalwetenschappen pre-master NT2 Docent en expert 60

Programma voor studenten met een HBO vooropleiding

Cursus naam Code 1 2 3 4 EC
Fonologie of
Van klank tot woord
LET-NTCB224 of LET-ETCENB213 X X 5
Fonetiek LET-TWB129 X X 5
Taal en cognitie: Inleiding Psycholinguistiek LET-NTCB221 X X 5
Semantiek LET-TWB116 X X 5
Van woord tot zin LET-TWB133 X X 5
Moedertaalverwerving LET-NTCB139 X X 5
Sociolinguistiek LET-TWB243 X X 5
Tweedetaalverwerving: van kindertijd tot volwassenheid LET-TWB242 X X 5
Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal LET-TWB228 X X 5
Bachelorwerkstuk LET-TWB300A X X 10
Voor de resterende 5ec keuze maken uit: 5
Statistiek – sterk aanbevolen LET-TWB126 X
Taalkundige Databestanden TWB121 X X
Totaal 15 15 15 15 60

Dit pre-masterprogramma is een indicatie van het programma dat voor het collegejaar 2021-2022 geldt. Pre-masterprogramma's zijn aan verandering onderhevig. g.