Zoek in de site...

Taal- en Spraakpathologie

Examenprogramma:
LET-P-TW-TSP-21 - Taalwetenschappen pre-master Taal- en Spraakpathologie 60

Programma voor studenten met een HBO vooropleiding Logopedie

Cursus naam Code 1 2 3 4 EC
Taalontwikkelingsstoornissen LET-TWB249 X 5
Inleiding Psycholinguïstiek LET-NTCB221 X X 5
Taalanalyse LET-TWB135 X X 5
Fonetiek LET-TWB129 X X 5
Afasie LET-TWB252 X X 5
Statistiek 2 LET-TWB201A X 5
Statistiek 3 LET-TWB208 X 5
Neurolinguïstiek LET-TWB251 X 5
Akoestische fonetiek LET-TWB253 X X 5
Van woord tot zin LET-TWB133 X X 5
Spraak, Stem en Gehoor LET-TWB250 X 5

Bachelorwerkstuk (TSP)

LET-TWPM01 X 5
Totaal 60

Dit pre-masterprogramma is een indicatie van het programma dat voor het collegejaar 2021-2022 geldt. Pre-masterprogramma's zijn aan verandering onderhevig.