Zoek in de site...

Programma B2

Verplichte cursussen

Het onderwijsprogramma van het tweede jaar bestaat uit een verplicht kerncurriculum Natuur- en sterrenkunde dat aangevuld wordt met een keuzeprogramma.
De verplichte cursussen NWI-FFIL101 Filosofie & Ethiek (3 EC) en NWI-FCEM02B Schrijven over Wetenschap (3 EC) kunnen naar keuze op verschillende momenten worden gevolgd. Deze staan cursief in de tabel. Let op: NWI-FCEM02B kan niet in het tweede kwartaal gevolgd worden.

Keuzeruimte

In het bachelorprogramma Natuur- en sterrenkunde zit in totaal 39 EC aan keuzeruimte in het tweede en derde jaar. Om de nominale studielast van 15 EC per kwartaal te halen, dienen de verplichte cursussen uit het kerncurriculum aangevuld te worden met keuzecursussen. Dit kan met een minor (te vinden in de minorgids) of met losse keuzecursussen. Heb je vragen of behoefte aan overleg, maak dan een afspraak bij studieadviseur.

Jaarlijks vinden er wijzigingen in het programma plaats. Volg jij onderwijs uit een eerder jaar, kijk dan naar de overgangsbepalingen.

Studeren in het Buitenland:

Heb je plannen om in je derde jaar in het buitenland te studeren? Kijk hier eens naar de mogelijkheden of maak een afspraak met de Erasmus+-coördinator.

Cursussen binnen Natuur- en Sterrenkunde worden aangeboden door docenten uit verschillende onderzoeksthema's. In het programma wordt aangegeven bij welk thema een (keuze)cursus aansluit.
STK: Sterrenkunde
NF: Neurofysica
VSF: Vaste Stof Fysica
AMF: Atoom- en Molecuulfysica
HEF: Hoge Energie Fysica

* Cursussen met een cursuscode beginnend met NWI-MOL zijn onderdeel van het scheikunde curriculum. Een ideale roostering kan niet worden gegarandeerd.