Zoek in de site...

Aanspreekpunt

Er zijn een aantal aanspreekpunten binnen de opleidingen voor verschillende situaties. De examencommissie beslist over zaken aangaande het uiteindelijke diploma en het bijbehorende examenprogramma. De opleidingscommissie controleert de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld door de cursus-evaluaties. De studieadviseur is een aanspreekpunt voor persoonlijke zaken. Wie deze personen zijn, vind je hier.