Zoek in de site...

Academische vorming (Portfolio en beroepsorientatie)

Een opleiding aan de universiteit - een academische opleiding - houdt meer in dan college volgen en tentamen doen.
Sterker nog: colleges, werkcolleges en tentamens zijn slechts hulpmiddelen. Het gaat er niet om dat wij jou vertellen wat je moet leren uit het boek en dat jij dat op een tentamen reproduceert. We willen dat je zelfstandig denker wordt en bieden je daarvoor allerlei input.

Daarnaast train je ook vaardigheden zoals schrijven, presenteren en plannen van je werk én je werkt aan je academische vorming. Dat lijkt een wat vaag begrip, maar het omvat een heel scala aan competenties zoals kunnen onderzoeken, een systematische, wetenschappelijke aanpak van problemen beheersen, kritisch kunnen reflecteren, verantwoordelijkheidsgevoel voor je vakgebied hebben, ethische vraagstukken herkennen en simpelweg met andere academici kunnen communiceren.

In alle vakken die je volgt, bij alle practica en bij alles wat je naast je directe opleiding doet, doe je vaardigheden op, leer je jezelf en je mogelijkheden kennen en kom je er ook achter welke zaken je minder goed af gaan. Dit alles samen met de vakkennis die je in de opleiding leert, maken je straks tot afgestudeerde aan de universiteit, een academicus, in een natuurwetenschappelijke richting.

Als je keuzes moet maken in je opleiding (theoretische stage of praktische stage, meer of minder fysisch of biologisch, onderzoek of juist lerarenopleiding) kun je dat natuurlijk doen op basis van de cijfers die je voor bepaalde vakken hebt gehaald. Maar beter is het daarin ook andere competenties te betrekken. Als je slecht voor een groep kunt spreken en dat niet bijgeleerd krijgt, kun je misschien beter even nadenken voor je leraar wordt, als je heel actief bent in de studievereniging en succesvol kunt organiseren, zegt dat wat over je mogelijkheden om je als manager, of ondernemer, of juist toch als onderzoeker te ontwikkelen.

Beroepsoriëntatie
Een belangrijk element is dus voorbereid zijn op je toekomst. Wat kan ik, wat wil ik, wat heb ik in mijn toekomstige beroep nodig aan vaardigheden.
Hoe kies ik mijn beroep? Binnen het vak academische vorming zul je onder meer bij verschillende gelegenheden verhalen horen van afgestudeerden over hun keuzes en hun huidige werk. Dat begint al aan het eind van het eerste jaar tijdens het afsluitende symposium.

Academic Skills
Alle studenten aan de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica hebben in hun opleiding een 3 ec-vak waarbinnen je input krijgt over verschillende vaardigheden, je reflecteert en plannen maakt voor je volgende stappen en je in gesprek kunt met een docentmentor of een coach.
De bedoeling van het vak is dat het je helpt bewust met je opleiding, je eigen presteren en je toekomst bezig te zijn. Tenminste één maal per jaar maak je de balans op: Wat heb ik geleerd, waar moet ik nog aan werken, ben ik op de juiste weg, weet ik al welke richting ik op wil. Deze reflecties bespreek je met je mentor.

Aan het einde van je bachelor wordt uiteindelijk het vak Academische vorming, NWI-MOL086, afgetekend voor 3 ec.