Zoek in de site...

Masteropleiding en specialisatie na de bachelor Science

De informatie over doorstroom, met name naar de master Medical Biology is aangevuld, 24 juni 2022.

Brede bacheloropleidingen zoals Science en Molecular Life Sciences hebben geen eigen masteropleiding. Maar je hebt wel een brede keuze aan master specialisaties in Nijmegen en elders.

Let op - check de instroom eisen van je beoogde master en volg in ieder geval een voorlichtings-activiteit.
Als je een masteropleiding gaat volgen, zul je van te voren moeten kijken wat de instroom-eisen zijn en daar bij de planning van je bachelorprogramma rekening mee houden. Kies de juiste vakken.

Na de bachelor science zijn de meest voor de hand liggende keuzes in Nijmegen:

  1. Voor de specialisaties Physical Chemistry, Molecular Chemistry, Medicinal Chemistry en Chemistry of Life schrijf je je in voor de masteropleiding Molecular Sciences.
  2. Voor de specialisaties Medical Epigenomics en Neurobiology schrijf je je in voor de master Medical Biology
  3. Voor de specialisaties Neurophysics, Physics of Molecules and Materials en Particle and Astrophysics, schrijf je je in voor de master Physics and Astronomy.

De bachelorprofielen van science leiden al in de juiste richting, maar de instroomeisen zijn hieronder nog concreter gemaakt.

1: Voor de Moleculaire specialisaties volg je het fysisch chemische of het biologisch chemische profiel. Voor sommige van de specialisaties zul je met name voldoende synthese practica moeten hebben gedaan.

2: Voor de Medisch Biologische specialisaties volg je het biologisch chemische profiel. Zorg daarbij dat je in de keuzeruimte voornamelijk relevante biologie-vakken volgt. De generieke intstroom-eis is net als voor MLW-ers dat je tenminste 5 medisch biologische vakken  hebt gevolgd uit de volgende lijst:

3: Hieronder staat aangegeven waar je op moet rekenen voor toelating tot de fysische specialisaties. Wil je een fysische specialisatie als optie houden, kies dan in ieder geval voor een van de fysische profielen (FC, BF):

Voor de verschillende fysische specialisaties moet je keuzes maken uit de volgende lijstjes:

Voor de specialisatie Neurophysics kies je 12 ec uit:

NWI-NP032B Inleiding Neuroscience (3EC)
NWI-NB027B Neurofysica 1 (3 EC)
NWI-NB074B Neurofysica 2 (3 EC)
NWI-NB036B Psychofysica 1 (3 EC)
NWI-NB062B Inleiding Machine Learning (3 EC)
NWI-NB068B Non-Linear Dynamics, Chaos and Application (3 EC)
NWI-NB033C Statistische Mechanica (6 EC)
of MOL059 Statistische Thermodynamica
NB019C Complexe Functies (m.i.v. 2020-2021) (3 EC)
NB021C Programmeren 2 (m.i.v. 2020-2021) (3 EC)

Voor de specialisatie Physics of Molecules & Materials kies je 12 ec uit:

NWI-NB007C Practicum 2a (6 EC) of MOL039 Fysisch Practicum (6 EC)
NWI-NB071C SdM: Atoom-en Molecuulfysica en Vaste Stoffysica (3 EC)
MOL064 Spectroscopy of Atoms and Molecules
NWI-NB015C Kwantummechanica 2 (6 EC)
NWI-NB033C Statistische Mechanica (6 EC) of MOL059 Statistische Thermodynamica
NB019C Complexe Functies (m.i.v. 2020-2021) (3 EC)
NB021C Programmeren 2 (m.i.v. 2020-2021) (3 EC)

Voor de specialisatie Particle and Astrophysics kies je 12 ec uit:

NWI-NB015C Kwantummechanica 2 (6 EC)
NWI-NB029B Elementaire Deeltjes (3 EC)
NWI-NB073B SdM: Subatomaire Fysica (3 EC)
NWI-NB031B Tensors & Applications (3 EC)
NWI-NB032B Inl. Algemene Relativiteitstheorie (3 EC)
NB019C Complexe Functies (m.i.v. 2020-2021) (3 EC)
NB021C Programmeren 2 (m.i.v. 2020-2021) (3 EC)

Daarbinnen voor de richting Particle Physics:

NWI-NB016B Kwantummechanica 3 (6 EC)
NWI-NB034B Subatomaire Fysica (3 EC)

Of voor de richting Astronomy:

NWI-NB057B Sterrenstelsels (3 EC)
NWI-NB012B Sterevolutie (3 EC)
NWI-NB060A Stralingsprocessen (3 EC)