Zoek in de site...

Curriculumwijzigingen en overgangsregelingen

Het programma van de dubbele bachelor Wiskunde-Informatica is samengesteld op basis van de lopende curricula van Wiskunde en Informatica. Dit houdt in dat curriculumwijzigingen in een of beide opleidingen ook consequenties kunnen hebben voor het dubbele Bachelorprogramma.

In 2021-2022 zijn de wijzigingen in de afzonderlijke bachelorprogramma's niet van invloed op het kernprogramma van de dubbele bachelor. Wel is er in het derde jaar nog een na-effect van de wijzigingen van vorig jaar. Voor het programma van de dubbele bachelor betekent dit het volgende.

 • In het eerste jaar: geen wijzigingen.
 • In het tweede jaar: geen wijzigingen.
 • in het derde jaar:
  • De cursus Discrete Wiskunde is met ingang van dit jaar ook voor de dubbele bachelor 3 EC in plaats van 6 EC (cursuscode: NWI-WB011).
  • De vrijkomende 3 EC wordt opgevuld met de cursus NWI-IBC042 Parallel Computing, die voor dit cohort was uitgesteld naar het derde jaar.
  • De cursus NWI-IBC037 Law for Computer Scientists is vervangen door de cursus NWI-IBC047 Law, Privacy and Identity. Deze nieuwe cursus is een samenvoeging van de inhoud van NWI-IBC037 Law for Computer Scientists en NWI-IBC038 Privacy and Identity. Deze laatste behoort niet tot het dubbele bachelorcurriculum, maar als je deze in een eerder studiejaar zelf hebt gedaan als keuze, dan is er dus sprake van overlap met de nieuwe cursus, en je kunt dan niet beide cursussen in je examenprogramma opnemen. Neem in dat geval even contact op met de studieadviseur om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.
  • De informatica-specialisatiecursussen Cyber Security zijn van semester gewisseld. NWI-IBC023 Introduction to Cryptography is verschoven van KW3-4 naar KW1-2, NWI-IPC026 Web Security is verschoven van KW1 naar KW3, en NWI-IBC034 Operating Systems Security is verschoven van KW2 naar KW4.

De totaalprogramma's van de lopende cohorten vind je op de volgende links: cohort 2021 (pdf, 297 kB), cohort 2020 (pdf, 214 kB) en cohort 2019 (pdf, 200 kB).

Voor oudere programma's en eventuele overgangsregelingen verwijzen we naar de studiegids van vorig jaar.

In alle gevallen geldt: neem bij vragen over je programma of planning contact op met de studieadviseur voor de dubbele bachelor, Bram Arens.