Zoek in de site...

Programma B1

Het curriculum van de dubbele bachelor Wiskunde & Natuur- en Sterrenkunde heeft een omvang van 225 EC en is samengesteld uit bestaande onderdelen van de reguliere bacheloropleidingen Wiskunde en Natuur- en Sterrenkunde. De twee te behalen bachelordiploma's zijn gelijk aan die welke behaald worden met de afzonderlijke bacheloropleidingen. Met deze diploma's kan dan ook toegang worden verkregen tot alle masteropleidingen van Wiskunde en Natuur- en Sterrenkunde binnen Nederland. Elk jaar bestaat uit 75 EC (in plaats van 60 EC). Het eerste jaar omvat alleen verplichte cursussen.

Voor een evenwichtige verdeling van de studielast per kwartaal is de cursus NWI-NP015B Kaleidoscoop Sterrenkunde (3 EC)  in jaar 2 ingepland en niet in jaar 1.

Heb je vragen of behoefte aan overleg, dan kun je altijd een afspraak maken met je studieadviseur.