Zoek in de site...

Studieadviseurs

De faculteit biedt je verschillende mogelijkheden voor studiebegeleiding. De studieadviseur zorgt in de eerste plaats voor deze begeleiding. Bij hem of haar kun je terecht met vragen van allerlei aard. Bijvoorbeeld over de inhoud van de studie, tentamens, de OER, keuzevakken, de keuze van een master etc.: de studieadviseur is daarbij het eerste aanspreekpunt. Verder kun je problemen bespreken, die het verloop van de studie beïnvloeden. De studieadviseur kan je bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van de juiste studieplanning. Vooral wanneer je vanwege ziekte of andere persoonlijke omstandigheden vertraging oploopt of langere tijd niet tot studeren in staat bent, is het aan te raden bij de studieadviseur aan te kloppen. De studieadviseur weet de juiste weg naar de benodigde voorzieningen, instanties, financiële middelen enzovoort. Zo nodig kan hij of zij je doorverwijzen naar een andere instantie, zoals de studentenpsycholoog, studievaardigheidstrainingen of een studiefonds.

Afspraak maken studieadviseur
Via het Student Information Point (STIP) kunnen studenten een afspraak maken met de gewenste studieadviseur. Zij beheren de digitale agenda per studieadviseur. Je kan zelf een afspraak maken via YouCanBookMe of het versturen van een e-mail (de links en e-mailadressen staan hieronder).

Lijst met studieadviseurs

Biology:

Medische Biologie:

Scheikunde:

Informatica & Informatiekunde:

Moleculaire Levenswetenschappen:

Moleculaire Wetenschappen (Master)

Natuur- en Sterrenkunde:

Science:

Wiskunde: