Zoek in de site...

Financiële ondersteuning

Studenten kunnen op verschillende manieren financiële ondersteuning ontvangen:

1. Noodfonds
Het Noodfonds helpt studenten die aan de Radboud Universiteit zijn ingeschreven via een renteloze lening wanneer er sprake is van een financiële noodsituatie. Deze dient incidenteel te zijn: dat wil zeggen dat het niet gaat om structurele (permanente) problemen met de (studie)financiering. Het maximaal te lenen bedrag is € 700,-. Ook worden in uitzonderingsgevallen leningen verstrekt voor het betalen van collegegeld. Voor het aanvragen van een lening is het nodig dat je door je studieadviseur in laat schrijven en vervolgens via de Centrale Studentenbalie een afspraak maakt met een van de studentendecanen.

2. Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden
Als je door bijzondere omstandigheden studievertraging dreigt op te lopen kun je onder voorwaarden in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Onder bijzondere omstandigheden worden onder andere verstaan ziekte, bijzondere familieomstandigheden, een functiestoornis, de inrichting van de opleiding maar ook topsportbeoefening of toptalent in de kunst.

Je bent verplicht hiervan melding te maken via de studieadviseur en wel binnen drie maanden na het ontstaan van (de studievertraging als gevolg van) de bijzondere omstandigheden. Met je studieadviseur overleg je over de studieplanning en eventuele begeleiding en je maakt vervolgens een afspraak met een studentendecaan. Alle afspraken worden elektronisch vastgelegd en via e-mail bevestigd.

Na afloop van het studiejaar wordt de eventuele studievertraging geregistreerd, je ontvangt hierover automatisch bericht, ook weer via e-mail. Na indiening van het verzoek om registratie krijg je een beschikking van het College van Bestuur met aanspraak op een aantal maanden financiering uit het fonds. Deze maanden kun je opvragen zodra je door het beursgedeelte van je studiefinanciering bent en nog niet bent afgestudeerd. Voor dit aantal maanden ontvang je dan een uitkering uit het Afstudeerfonds.

Informatie over de aanvraag van financiële ondersteuning is verkrijgbaar via de Centrale Studentenbalie, T: (024) 361 23 45 of kijk hier
Informatie over de regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FONDS) en de tekst van de regeling is te vinden op internet: www.ru.nl/studentenzaken/fonds.

3. Financiële ondersteuning bij studievertraging door bestuursactiviteiten
Studenten aan de Radboud Universiteit die bestuurswerk doen in bijvoorbeeld facultaire studentenraden, opleidingscommissies, studentenverenigingen of studieverenigingen kunnen financiële ondersteuning krijgen vanuit het Afstudeerfonds als compensatie voor de studievertraging die zij oplopen als gevolg van hun bestuurswerk. Dit gebeurt door middel van de bestuursbeurzen. Afhankelijk van hoeveel bestuursbeurs je ontvangt wordt de vergoeding maandelijks, in twee termijnen of in augustus uitbetaald.

De hele regeling Financiële Ondersteuning Studenten is op de volgende website te vinden: http://www.ru.nl/snuf/noodfonds/algemeen/