Zoek in de site...

Aanvragen goedkeuring programma

De examencommissie moet goedkeuring geven voor het programma wat jij wilt doen binnen jouw opleiding. De invulling van jouw programma dient in overeenstemming te zijn met het Onderwijs- en Examenregelement (OER) en moet drie maanden voor de examenaanvraag worden voorgelegd aan de examencommissie. Individuele aanpassingen in het programma dienen (ook i.v.m. een judicium) vooraf aan een examenaanvraag te worden aangevraagd bij de examencommissie.

Hieronder kun je het aanvraagformulier downloaden. Sla het formulier op als PDF-document, controleer of alle informatie goed leesbaar is en stuur het daarna per e-mail naar de examencommissie: fnwi.examcies@science.ru.nl. Je bent zelf verantwoordelijk voor het compleet aanleveren van je vakkenpakketformulier; controleer dus of er bij het omzetten van het document van Excel naar PDF geen informatie is weggevallen. Pas indien nodig het afdrukbereik aan. Alleen formulieren die per e-mail worden verstuurd naar genoemd adres worden in behandeling genomen. Vermeld in de e-mail je naam, je studentnummer, je studie en de fase van je studie. Let op dat je aanvraag voor goedkeuring van je programma de juiste cursuscodes èn cursusnamen bevat. Cursuscodes en cursusnamen vind je in de studiegids, bijvoorbeeld via de cursuszoeker. Als een formulier niet compleet is ingevuld, kan het niet in behandeling worden genomen. Indien nodig voor de besluitvorming zal de examencommissie je studievoortgang bekijken.

Vakkenpakketformulieren voor
Bachelorfase
Masterfase