Zoek in de site...

Regels en procedures tentamens

Studenten worden geacht op de hoogte te zijn van onderstaande regelingen:

  • Lees hier de regels en procedures die gelden tijdens tentamens
  • Het is je eigen verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het registreren voor cursussen te controleren of tentamendata en -tijden niet conflicteren. Meer informatie vind je hier (pdf, 95 kB).
  • Voor regels en procedures rondom fraude zie “Regeling Fraude” (de regeling fraude is opgenomen in Appendix I van alle OER'en)
  • Je mag een Engels-andere taal en een andere taal- Engels woordenboek of een verklarend Engels woordenboek gebruiken bij alle Engelstalige tentamens van het bachelorprogramma. Voor de mastercursussen bepaalt de examinator of een woordenboek is toegestaan.