Zoek in de site...

Resultaten op cijferlijst

Als je meer dan één bachelor of masteropleiding volgt en meerdere diploma’s wilt behalen, dan gelden er regels voor het verwerken van cijfers van cursussen die onderdeel zijn van meer dan één opleiding.

Juridisch uitgangspunt is:

  • een cursus kan alleen met een cijfer op de eindlijst komen als deze cursus ook gevolgd is tijdens de inschrijving voor de betreffende opleiding waarvan die cursus onderdeel uitmaakt;

EN

  • een cursus kan maar één keer met cijfer op een eindlijst staan.

Hier volgen enkele voorbeelden van de uitwerking van deze regeling:

  1. Wanneer je een dubbele bachelor doet met dezelfde startdatum (en einddatum), mogen de cursussen die in beide programma’s voorkomen niet op beide cijferlijsten met een resultaat worden vermeld. Op de ene cijferlijst zal het resultaat komen te staan, op de andere cijferlijst een vrijstelling. Uitgangspunt hierbij is dat voor verplichte vakken van een opleiding de resultaten worden vermeld op de cijferlijst. De student is niet vrij om te kiezen welke vrijstelling waar komt te staan. Er wordt wel een alternatief aangeboden, namelijk: de student kan kiezen voor het aanwijzen van een “hoofdopleiding” waarop alle resultaten vermeld worden in plaats van vrijstellingen. Voor meer informatie hierover, neem contact op met je studieadviseur.
  2. Wanneer je twee bachelors doet waarbij de startdatum niet gelijk is, worden de volgende regels gehanteerd:
    1. Voor de resultaten die behaald zijn terwijl een student voor één opleiding ingeschreven stond, zullen de behaalde resultaten bij deze opleiding met een cijfer op de cijferlijst terecht komen. Voor de opleiding waar de student zich later voor heeft ingeschreven, zullen de resultaten van betreffende cursussen die behaald zijn (voordat de student ingeschreven stond voor de opleiding) met een vrijstelling op de cijferlijst komen.
    2. Voor de resultaten die behaald zijn in de periode dat de student wel voor beide opleidingen ingeschreven staat, geldt de regeling conform punt 1.
  3. Wanneer een student voorafgaand aan de inschrijving op de RU, op een andere universiteit al cursussen heeft behaald en deze cursussen overeenkomen met cursussen van de opleiding op de RU, dan kan de examencommissie de student vrijstelling verlenen van het behalen van bepaalde cursussen van de RU-opleiding. De RU-cursussen komen vervolgens met ‘vrijstelling’ te staan op de eindlijst behorende bij het examen.

  4. Cursussen die een student heeft behaald in het “RU talentenprogramma voor scholieren” worden eveneens met ‘vrijstelling’ genoteerd op de eindlijst omdat het vakken betreft die zijn behaald voorafgaand aan de inschrijving als student op de RU.

Voor de volledigheid: bij het berekenen van het gemiddelde examencijfer worden ‘vrijstellingen’ niet meegenomen.

Heb je nog vragen over vrijstellingen, dan kun je contact opnemen met je studieadviseur.