Zoek in de site...

Programma B3

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

SOW-CWB3047 
Bachelorthesis 
(5 EC)

SOW-CWB3047 Bachelorthesis (5 EC)

SOW-CWB3047 Bachelorthesis (5 EC)

SOW-CWB3052 
Human machine communication 
(5 EC)

SOW-CWB3048 Ethiek van de digitale media
(5 EC)

SOW-CWB3049 Stage
(5 EC)

SOW-CWB3049 
Stage 
(5 EC)

SOW-CWB3046 
Gevorderde statistiek 
(5 EC)

* Keuzecursus
(5 EC)

* Keuzecursus
(5 EC)

* Keuzecursus
(5 EC)

SOW-CWB3050 Professionalisering 3 **

SOW-CWB3050 Professionalisering 3 **

SOW-CWB3050 Professionalisering 3 **

SOW-CWB3050 Professionalisering 3 (5 EC)**

* Kijk voor de mogelijke invullingen van de keuzeruimte bij invulling keuzeruimte.

** De cursus Professionalisering 3 loopt over het gehele studiejaar, studiepunten worden in periode 4 toegekend.

Kijk ook eens bij opbouw van het programma om meer inzicht in het bachelorprogramma te krijgen, ook handig voor je planning.

Heb je een B3-cursus nog niet behaald en ben je in 2016-2017 of eerder begonnen met de opleiding Communicatiewetenschap?

Voor de bacheloropleiding geldt vanwege de invoering van het nieuwe onderwijsprogramma voor alle jaarlagen een overgangsregeling voor studiejaar 2019-2020. Kijk onder overgangsregeling/wijziging studieprogramma welke vervangende cursus uit B3 jij eventueel moet doen.