Zoek in de site...

Studiebegeleiding

 • Studiebegeleiding
  Inhoudelijke begeleiding in de bachelor vind je in de cursushandleidingen die bij de cursussen worden uitgegeven. Hierin staan de leerdoelen en opdrachten die je helpen de studiestof op een juiste manier te bestuderen. 
  Elk jaar van de bachelor heeft een professionaliseringslijn met een studielast van 5 EC. Een student krijgt een (docent-)coach toegewezen. Je gaat aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling en je kennis, beeld en praktische vaardigheden in relatie tot het werkveld.
 • Studieadviseur
  Een belangrijk persoon in de studiebegeleiding is de studieadviseur, waar je terecht kunt met al je vragen en problemen rondom je studie. Ook bij persoonlijke problemen kun je contact opnemen met de studieadviseur. Voor de bachelor Communicatiewetenschap is dat drs. Esther Marsman. Een afspraak kan gemaakt worden via de studentenportal. Studenten van andere opleidingen kunnen een afspraak maken via STIP van de faculteit Sociale Wetenschappen.
 • Begeleiding op universitair niveau
  Bij de Centrale Studentenbalie van de universiteit zijn een aantal ondersteunende en hulpverlenende instanties aanwezig. Alle informatie over deze voorzieningen vind je op de website van de RU  onder het kopje Begeleiding en advies.
 • Informatie
  Belangrijke mededelingen over de studie die voor jou relevant zijn:
  • de opleidingsspace op Brightspace
  • de opleidingspagina op de website van STIP FSW.