Zoek in de site...

Pre-masters

1-jarige pre-master (HBO-instroom)

De opleiding Communicatiewetenschap biedt een pre-master van 60 EC aan die voorbereidt op de master Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit. De pre-master is bedoeld voor studenten met een hbo-bachelordiploma om deficiënties weg te werken om toelating te kunnen krijgen tot de master.

Het pre-masterprogramma heeft een duur van 1 jaar, met een studielast van 60 ec. Aansluitend kunnen studenten instromen in de eenjarige masteropleiding. Totale studieduur voor het behalen van een masterdiploma (MSc) Communicatiewetenschap via het pre-masterprogramma bedraagt twee jaar.

Kijk voor informatie over de pre-master op de mastersite.