Zoek in de site...

Programma B2

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

SOW-CWB2021 Leerproject 2: kwalitatief onderzoek
(4 EC)

SOW-CWB2021 Leerproject 2: kwalitatief onderzoek
(6 EC)

SOW-CWB2026 
Leerproject 3: experiment 
(5 EC)

SOW-CWB2026 Leerproject 3: experiment 
(5 EC)

SOW-CWB2022 Mediagebruik
(5 EC)
SOW-CWB2023 Media content
(4 EC)

SOW-CWB2025 
Media en beïnvloeding 
(5 EC)

SOW-CWB2027 Media, entertainment and culture
(5 EC)

SOW-MTB2009 Toetsende statistiek
(6 EC)

SOW-CWB2024 Media en informatie
(5 EC)

Keuzecursus*
(5 EC)

SOW-CWB2028  Professionalisering 2 **

SOW-CWB2028 Professionalisering 2 **

SOW-CWB2028 Professionalisering 2**

SOW-CWB2028 Professionalisering 2 (5 EC)**

* Kijk voor de mogelijke invullingen van de keuzeruimte bij invulling keuzeruimte.

** De cursus Professionalisering 2 loopt over het gehele studiejaar, studiepunten worden in periode 4 toegekend.

Kijk ook eens bij opbouw van het programma om meer inzicht in het bachelorprogramma te krijgen, ook handig voor je planning.

Heb je een B2-cursus nog niet behaald en ben je in 2017-2018 of eerder begonnen met de opleiding Communicatiewetenschap?

Voor de bacheloropleiding geldt vanwege de invoering van het nieuwe onderwijsprogramma voor alle jaarlagen een overgangsregeling voor studiejaar 2019-2020. Kijk onder overgangsregeling/wijziging studieprogramma welk vervangende cursus uit B2 jij eventueel moet doen.