Zoek in de site...

Diploma aanvraag

Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 'bachelor of science' (BSc) verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend.

Belangrijk: het bachelorexamen moet je zelf aanvragen bij het STIP.

Informatie over het aanvragen van diploma's en certificaten en de data van de uitreikingen vind je op de website van het STIP.