Zoek in de site...

Invulling keuzeruimte

Tijdens de bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies heb je 30 EC aan vrije keuzeruimte (het eerste semester van B3).  De keuzeruimte mag je zelf invullen, maar bedenk goed wat je wil met deze vrije invulling zodat het een toegevoegde waarde heeft voor jouw persoonlijke ontwikkeling of toekomstige werkveld. Wil je verbreden of juist verdiepen? Waar liggen je interesses, wat wil je leren en waarom, op welk niveau doe je de cursussen etc.? Wil je de vrije keuzeruimte gebruiken voor een onderzoeksstage of voor een studie in het buitenland? Je wordt geadviseerd om hierover met de studieadviseur in gesprek te gaan of langs te gaan met je vragen. Je kan online een afspraak inplannen. Kies bij afspraaksoort “afspraak bachelor 20 minuten” en geef bij reden  afspraak aan of je het over de vrije keuzeruimte of de buitenlandminor wil hebben.

Mogelijkheden:

 1. 30 EC cursussen (RU of elders in Nederland):Je mag alle cursussen op WO-niveau in Nederland kiezen voor je keuzeruimte. Dat kan dus bij een andere opleiding aan de Radboud Universiteit, maar ook cursussen bij een andere universiteit in Nederland behoort tot de mogelijkheden.
 2. 30 EC cursussen buitenland (Europa of daarbuiten).Cursussen die je in het buitenland behaalt kunnen ook gebruikt worden als invulling van je keuzeruimte. Je moet de cursussen wel voor goedkeuring voorleggen aan de examencommissie via een Learning Agreement. Het is heel goed mogelijk je keuzeruimte in te vullen aan een universiteit in het buitenland. Ben je daarin geïnteresseerd, kijk dan onder Studeren in het buitenland.
 3. 12 EC cursussen (RU en elders in Nederland) + 18 EC onderzoeksstage. Als onderdeel van de keuzeruimte mag je opnemen:
  o Een onderzoeksstage (SOW-CAOSB3035) van 18 EC.
  o Aangevuld met cursussen van in totaal 12 EC
  Let op: Als je een onderzoeksstage wil doen dan moet je je hiervoor melden bij de stagecoördinator, Tine Davids.

Wat moet je doen?

 • Raadpleeg de informatie over de keuzeruimte op de opleidingspagina van de website van het Studenten Informatiepunt (STIP). Je vindt er tips hoe je je zoektocht kan aanpakken en andere informatie.
 • Overleg met de studieadviseur over de invulling van de keuzeruimte.
 • Overleg met de stagecoördinator Tine Davids als je een stage wil doen en meld je bij haar aan.
 • Geef via het minorformulier (zie zijbalk) aan welke cursussen (en eventueel stage) als keuzeruimte moeten worden opgenomen in jouw examenprogramma. Zorg er voor dat je genoeg studiepunten behaalt voor je vrije keuzeruimte! Het formulier kun je vinden op de STIP website.
 • Vraag vooraf goedkeuring aan de examencommissie CAOS middels een Learning Agreement als je cursussen in het buitenland wil doen. Aanmelding verloopt via Osiris.
 • Zorg dat behaalde cursussen in het buitenland worden goedgekeurd en de cijfers worden omgerekend door de examencommissie CAOS middels het aanvraagformulier toekenning studiepunten behaald in het buitenland.
 • Behaalde cijfers van andere opleidingen aan de RU komen vanzelf in Osiris te staan. Dat geldt niet als je cursussen behaald buiten de RU. Zorg in dat geval voor een formele cijferlijst en lever dat in bij STIP, zodat je behaalde cijfers verwerkt kunnen worden in Osiris.