Zoek in de site...

Toelating tot het derde bachelorjaar

Algemene toelatingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en de toetsing van verplichte B3-cursussen geldt dat in ieder geval het eerste jaar (60ec) óf het eerste semester van de premaster (30 ec) volledig moet zijn behaald. Studenten die een positief advies hebben ontvangen, maar nog niet het gehele eerste jaar hebben afgerond kunnen alleen deelnemen aan de vrije keuze onderdelen/minor. Voor het volgen van een keuzevak/ minor bij een andere opleiding gelde de daar vastgestelde toelatingseisen.

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Naast de algemene toelatingsvoorwaarden gelden voor onderstaande cursussen aanvullende specifieke toelatingsvoorwaarden:

Deelname onderstaande B3-cursussen is pas mogelijk als ...

Afronding onderstaande B3 cursussen is pas mogelijk als...

onderstaande cursus is behaald.

SOW-CAOSB3010
Hedendaagse debatten (6ec)

SOW-CAOSB2010
Grote denkers en sleutelbegrippen(6ec)
én
SOW-CAOSB2030 Materialiteit, identiteit en natuur (6ec)

SOW-CAOSB3050
Leerproject 3 (12ec)
SOW-CAOSB2090
Leerproject 2  (9ec)
SOW-CAOSB3050
Leerproject 3 (12ec)

SOW-CAOSB2080
KEMO (6ec)
én
SOW-CAOSB3010
Hedendaagse debatten

SOW-CAOSB3040
Bachelorscriptie (12ec)

SOW-CAOSB3010
Hedendaagse debatten
én
SOW-CAOSB3050
Leerproject 3 (12ec)
én
SOW-CAOSB2050 Literature review (3ec)